Nieuws

Geloofwaardige behandeling helpt beter

Gepubliceerd
20 mei 2009

Het succes en slagen van een behandeling voor chronische pijn hangt samen met de oorspronkelijke verwachtingen van de patiënt en de geloofwaardigheid van de behandeling voor de patiënt. Uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit lijkt het daarom zinnig deze cognities tevoren te exploreren. Smeets et al. onderzochten bij mensen met chronische lage rugpijn bovenstaande twee componenten ten aanzien van een drietal interventies. Honderdzevenenzestig patiënten met chronische rugpijn werden gerandomiseerd over drie groepen: de eerste ontving alleen oefentherapie, de tweede alleen gedragstherapie en in de derde groep paste men beide interventies toe. Het meetinstrument was een hiervoor speciaal ontwikkelde vragenlijst: de Credibility/Expectancy Questionaire (CEQ). Een CEQ meet enerzijds hoe geloofwaardig, overtuigend en logisch een behandeling op de patiënt overkomt (credibility) en anderzijds de verwachtingen ten aanzien van de behandeling van de patiënt persoonlijk (expectancy). De onderzoekers pasten een internationaal bestaande CEQ aan voor behandeling van chronisch lage rugpijn bij Nederlandse patiënten. Zij werden gevraagd de lijst voorafgaand aan de hun toebedeelde behandeling in te vullen. Men keek onder andere naar beperkingen door pijn, pijn in het algemeen, het effect op het totaal welbevinden en de tevredenheid. Bij patiënten met chronisch lage rugpijn bleek een behandeling waarvan de geloofwaardigheid laag overkwam samen te gaan met een hoger niveau van aan pijn gerelateerde angst. De geloofwaardigheid van de behandeling was bovendien gerelateerd aan de tevredenheid over de behandeling. Ook bestond er een significante samenhang tussen beperking door de chronisch lage rugpijn en tevredenheid over de behandeling. Vooralsnog raden de onderzoekers de CEQ alleen aan voor onderzoek, maar wie weet kunnen we in de toekomst de kwaliteit van onze behandelingsvoorschriften verhogen door deze nog meer toe te snijden op de ideeën die leven bij de patiënt met chronisch lage rugpijn. (WS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen