Nieuws

Geluk najagen geeft stress

Gepubliceerd
22 juni 2022
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok: diverse sociale media waarop we zien hoe gelukkig mensen om ons heen zijn. Maar schijn bedriegt. In zeer gelukkige landen zoals Nederland vermindert de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn het psychisch welzijn. Er lijkt weinig ruimte om negatieve gevoelens te ervaren, zoals verdriet, vermoeidheid en angst. Dat blijkt uit een recent internationaal onderzoek.
0 reacties

De Verenigde Naties publiceren jaarlijks de World Happiness Index (WHI). Nederland scoort met plek 5 hoog op deze internationale lijst. Hoe hoger een land scoort op de WHI, hoe meer druk het individu ervaart om gelukkig te moeten zijn.  

Cross-cultureel onderzoek 

De auteurs voerden een cross-cultureel onderzoek uit onder 7443 deelnemers in 40 landen van alle continenten. Zij zochten naar het verband tussen emotionele, cognitieve en klinische indicatoren van welzijn en de maatschappelijke druk om gelukkig te zijn. Gemiddeld werden 186 participanten (SD 129) per land geïncludeerd (mediane leeftijd 21,8 jaar; 32% man; 7% ongespecificeerd). De meerderheid (88%) volgde een studie psychologie.  

Componenten van welzijn 

De auteurs toetsten 4 welzijnscomponenten. Emotioneel welzijn betrof de frequentie en intensiteit van negatieve en positieve affecten. Cognitief welzijn ging over de vraag of participanten tevreden zijn met het leven (cognitief). Klinische welzijnsindicatoren betroffen stemmingsklachten op basis van de Depression Anxiety and Stress Scale. Tot slot namen de auteurs de verwachte norm van emoties mee: sociale verwachtingen om je positief en niet negatief te voelen.  

Sociale druk 

In alle landen blijkt de sociale druk te bestaan om je positief te voelen en niet negatief. Sterkere gevoelens van sociale druk om blij te zijn – en niet verdrietig – is geassocieerd met minder tevredenheid, minder frequente en minder intense positieve momenten. Daarnaast is er ook een verband met frequentere en intensere negatieve emoties, en met meer symptomen van depressie, angst en stress. Voor Nederland op plek 5 in de WHI-lijst is het verband tussen de ervaren maatschappelijke druk om gelukkig te zijn en het psychisch welzijn dubbel zo sterk als voor een land als Uganda, dat op plek 119 staat.  

Stigma 

Hoewel de geïncludeerde studenten vanwege hun leeftijd wellicht vatbaarder zijn voor de verwachtingen van anderen dan volwassenen, is het goed om het stigma rondom negatieve emoties in het achterhoofd te houden. Gevoelens als angst, rouw en verdriet zien we wellicht weinig op sociale media, maar horen bij het normale leven. 

 

Literatuur

  • Dejonckheere E, et al. Perceiving societal pressure to be happy is linked to poor well-being, especially in happy nations. Nature 2022;12:1514.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen