Nieuws

Genezing van diabetes mellitus type 2?

Gepubliceerd
9 juli 2013
Met enige verbazing hebben wij het recent verschenen artikel ‘Genezing van diabetes mellitus?’ gelezen.1 Hierin stellen de auteurs dat geldt: ‘eens diabeet, altijd een diabeet’. De patiënt met type 2 blijft dus altijd na normalisering van bloedgucosewaarden zijn diagnose houden en wordt ten eeuwigen dage gecontroleerd. Wij vinden dit een ondoordacht advies dat onnodig medicaliseert.
Eén van de referenties in het artikel is een onderzoek van Cheng over de relatie tussen HbA1c en diabetische retinopathie. Hieruit blijkt dat er ook bij nuchtere glucosewaarden ver onder het afkappunt voor de diagnose diabetes mellitus er soms sprake is van retinopathie. De vraag is of dit onderzoek van Cheng de rechtvaardiging is om bij normalisering van bloedglucosewaarden door te blijven gaan met fundusscreening. We screenen immers ook niet in onze niet-diabetespopulatie! We moeten ons daarbij ook nog eens realiseren dat op dit moment in onze diabetespopulatie de prevalentie van retinopathie bescheiden is (13,6%) en ernstige klinisch relevante vormen nauwelijks voorkomen.2
Een extra argument om zeer terughoudend te zijn met het handhaven van de diagnose diabetes mellitus geeft een recent artikel van Taylor.3 Hieruit blijkt dat een strak caloriebeperkt dieet tot herstel van de bètacelfunctie en insulinegevoeligheid kan leiden. Door leefstijl is diabetes dus wel degelijk reversibel; de patiënt wordt dus beloond! Als we dan toch de diagnose diabetes niet direct willen laten vervallen, laten we ons dan houden aan het advies van Buse.4 Hij stelt dat diabetes in remissie is als er 5 jaar normoglycemie is, geen medicatie wordt gebruikt en er geen aantoonbare microvasculaire schade is. Doe dan in die periode 1 tot 2 maal fundusonderzoek en laat de patiënt dan na 5 jaar overgaan op het CVRM-protocol. Dit voorkomt onnodige medicalisering van de patiënt.
Klaas Reenders, huisarts n.p.
Simon Verhoeven, huisarts n.p.;beiden betrokken bij de oprichting van het DiHag

Literatuur

  • 1.Huls MHJ, Van Dijk MJ, Boesten ML Genezing van diabetes mellitus type 2? Huisarts Wet 2013;56:70-3.
  • 2.CBO. Richtlijn Diabetische Retinopathie, richtlijnen screening, diagnostiek en behandeling. Utrecht: CBO, 2006.
  • 3.Taylor R, Banting Memorial lecture 2012. Reversing the twin cycles of type 2 diabetes. Diabet Med 2013;30:267-75.
  • 4.Buse JB, Caprio S, Cefalu WT. How do we define cure of diabetes? Diabetes Care 2009;32:2133-35.
  • 5.Cheng YJ, Gregg EW, Geiss LS, Imperatore G, Williams DE, Zhang X, et al. Association of A1C and fasting plasma glucose levels with diabetic retinopathy prevalence in the U.S. population: Implications for diabetes diagnostic thresholds. Diabetes Care 2009;32:2027-32.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen