Nieuws

Gereedschap voor verandering

Gepubliceerd
10 januari 2005

De inleiding geeft goed weer waarom dit boek geschreven is: ‘The National Health Service is changing at a relentless pace and nowhere more so than in primary care. Clinical, management and administrative roles in general practice have developed significantly over the past ten years resulting in many new challenges and demands on individuals and teams’, ‘…a planned approach to the training and development of the whole primary care team has become more important than ever…’ en ‘This tool kit is a practical, flexible resource for individual and team training and development in primary care’. In zeven stappen (iedere stap staat apart beschreven in een ‘sectie’) maakt het boek de lezer vertrouwd met een gestructureerde aanpak van de training en ontwikkeling van een ‘praktijkteam’. Van nascholing (of deskundigheidsbevordering) van de verschillende praktijkmedewerkers op ad-hocbasis, naar een planmatige aanpak van de professionele ontwikkeling van alle praktijkmedewerkers op basis van competenties en geobjectiveerde behoeftes. Deze planmatige aanpak vinden we terug in de opbouw van het boek. Iedere sectie begint met een beschrijving van de doelstelling en benoemt vervolgens de benodigde activiteiten. Daarna volgt een beschrijving van de instrumenten en gereedschappen: de zogenaamde tools. Hoewel de gezondheidszorg in Nederland en die in het Verenigd Koninkrijk een andere organisatie en financiering kennen, is het boek (of zijn delen daaruit) ook in Nederland toepasbaar. Er is immers ook in Nederland een ontwikkeling gaande waarin in de eerste lijn meerdere huisartsen betrokken zijn bij de zorg voor patiënten, en praktijkondersteuners en praktijkassistentes een belangrijke rol vervullen. Het boek van Talbot en Pora bundelt de – voor Nederland niet nieuwe – kennis en maakt deze toegankelijk voor direct gebruik.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen