Nieuws

Gespecialiseerd overzicht van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

0 reacties
Gepubliceerd
10 november 2018
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen komen vaker voor dan we denken. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van persoonlijkheidsstoornissen in de tweede helft van het leven. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor impact op diens omgeving. Wetenschappelijk onderzoek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen staat nog in de kinderschoenen. Dit boek geeft handvatten voor diagnostiek en behandeling en levert een bijdrage aan verdere kennisontwikkeling. Het is bedoeld voor professionals die in een gespecialiseerde zorgsetting dagelijks werken met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Samenvatting

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen komen vaker voor dan we denken. Er is steeds meer aandacht voor de invloed van persoonlijkheidsstoornissen in de tweede helft van het leven. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor impact op diens omgeving. Wetenschappelijk onderzoek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen staat nog in de kinderschoenen. Dit boek geeft handvatten voor diagnostiek en behandeling en levert een bijdrage aan verdere kennisontwikkeling. Het is bedoeld voor professionals die in een gespecialiseerde zorgsetting dagelijks werken met ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

S.P.J. van Alphen, R.C. Oude Voshaar, F. Bouckaert, A.C. Videler (redactie). Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Utrecht: de Tijdstroom, 2018. 338 pagina’s. ISBN 9789058980939. Prijs € 65,-

 

Het boek is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel geeft een uitgebreid en volledig overzicht van de huidige klinische inzichten en de wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Deel twee gaat in op de comorbiditeit bij ouderen en beschrijft de invloed van de onderliggende persoonlijkheidsstoornis op de klinische prestentatie van klachten en de behandeling. Deel drie besteedt aandacht aan de organisatie van de multidisciplinaire aanpak in de verschillende echelons.

Het boek vereist van de lezer parate kennis van persoonlijkheidsstoornissen. Het is logisch en overzichtelijk opgebouwd. De beschrijving van de diagnostische meetinstrumenten is echter wat droog. De therapeutische opties op verschillende niveaus zijn duidelijk beschreven, maar slechts voor een deel haalbaar binnen de eerste lijn. Het deel over comorbiditeit is meer praktijkgericht en met casuïstiek geïllustreerd. Dit verbetert de leesbaarheid en herkenbaarheid. Voor de doelgroep geeft het handboek een duidelijk overzicht van de stand van zaken. Voor de huisarts is het te specialistisch voor gebruik in de dagelijkse praktijk.

Waardering: •••••

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen