Nieuws

In gesprek met coassistenten over een loopbaan in de huisartsgeneeskunde

Gepubliceerd
3 augustus 2020
Ervaringen tijdens coschappen zijn vaak bepalend voor de uiteindelijke beroepskeuze van artsen. Opleiders promoten hun vak allemaal op hun eigen manier. De Canadese huisartsopleiding heeft nu een 12-punts gesprekstool ontwikkeld voor opleiders om de afweging voor de huisartsgeneeskunde op een gestructureerde manier te bespreken.
0 reacties

Relatief weinig artsen kiezen voor de huisartsopleiding. Dat heeft mogelijk te maken met vooroordelen over het werk en de loopbaan van een huisarts. Tijdens coschappen is loopbaankeuze geen vanzelfsprekend onderwerp van gesprek. Als het onderwerp al ter sprake komt, bespreekt iedere opleider het naar eigen inzicht. Om het gesprek over de keuze voor een loopbaan in de huisartsgeneeskunde meer structuur te geven en een realistischer beeld te schetsen, heeft de Canadese opleiding een gesprekstool ontwikkeld voor opleiders in de huisartsgeneeskunde. Deze tool bevat 12 items en werd ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek: vragenlijsten en focusgroepen van studenten, basisartsen en huisartsen. De te bespreken items zijn onder andere: benadruk dat huisartsgeneeskunde een specialisme is; bespreek de veelomvattendheid en de eventuele angst van de student hiervoor (de huisarts weet veel over veel); de loopbaan is aan te passen aan de levensfase van de huisarts; bespreek (on)zekerheden over het aangaan van een eigen praktijk, en de waardering die mensen in het algemeen hebben voor hun huisarts. Medisch studenten zijn na dit gesprek beter geïnformeerd en kunnen een keuze voor de huisartsgeneeskunde mogelijk beter afwegen. Ook iets om in onze coschappen te introduceren?

Literatuur

  • Horrey K, et al. Twelve points to consider when talking to a medical student about a career in family medicine. Can Fam Physician 2020;66:74-6.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen