Nieuws

Gewoon vragen naar antibioticumwens

Gepubliceerd
21 maart 2014

Communicatiewetenschappers raden huisartsen aan om patiënten met bovenste luchtwegklachten op de man af te vragen of zij een antibioticumkuur verwachten. Een open gesprek hierover leidt tot meer patiënttevredenheid. Onderzoek laat echter zien dat Britse huisartsen dit niet lijken te doen. Gaan zij liever een directe confrontatie uit de weg?

Mohammed Mustafa et al. hielden in 2010 en 2011 in totaal 20 semigestructureerde diepte-interviews met huisartsen in Wales. Zij vroegen naar hun mening over het advies van communicatiedeskundigen om patiënten expliciet te vragen naar hun antibioticawens. De resultaten werden na transcriptie op thematische wijze geanalyseerd. Huisartsen namen aan dat de meeste patiënten (of ouders) antibiotica wensten wanneer zij voor een luchtweginfectie kwamen. Het merendeel van de huisartsen vroeg daarentegen niet direct naar deze verwachting, omdat dat verwarring kan geven en tot een ongewenste confrontatie kan leiden. Wel probeerden zij via een omweg de ideeën van de patiënt over antibiotica te achterhalen. Bijvoorbeeld met een vraag als “Is er iets specifieks wat ik voor u kan doen, vandaag?”

Vervolgens gebruiken de meeste artsen lichamelijk onderzoek om verwachtingen van antibiotica bij te stellen. Onder meer door geruststellende bevindingen te benadrukken. Praten over bevindingen ervaren de artsen als waardevol voor de patiëntrelatie en het vertrouwen. Zij proberen de vermoede antibioticawens dus via indirecte communicatie te beïnvloeden. Of hetzelfde voor Nederlandse huisartsen geldt, weten we niet. Zij schrijven relatief weinig antibiotica voor en wellicht denken ze minder vaak dat patiënten antibiotica verwachten. De NHG-Standaard Acuut hoesten adviseert expliciet te vragen naar antibioticumwensen, omdat dit leidt tot betere informatie-uitwisseling en minder voorschriften. Het is interessant om te onderzoeken hoe Nederlandse huisartsen deze aanbeveling in de praktijk vormgeven.

Mustafa M, et al. Managing expectations of antibiotics for upper respiratory tract infections: a qualitative study. Ann Fam Med 2014;12:29-36.

Foto: Federico Marsicano/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties.