Nieuws

Gezond door voeding?

Gepubliceerd
10 juni 2001

Dit boek is het verslag van het tweede voedings- en gezondheidscongres in België. Verschillende auteurs bespreken in achtien hoofdstukken en een aanhangsel met tien posters zeer uiteenlopende voedingsonderwerpen. In het eerste hoofdstuk wordt de voedselveiligheid in België besproken, gezien de jongste verwikkelingen een belangrijk onderwerp. De zorgelijke relatie tussen het gebruik van antibiotica in de veehouderij, salmonella en het gevaar van resistentie bij de mens komen vervolgens aan de orde. Hoofdstuk 3 leert dat naar de fysiologie van probiotica nog veel onderzoek dient te gebeuren alvorens zij in therapeutische zin kunnen worden toegepast. In een hoofdstuk over voeding en vroege ontwikkeling wordt ingegaan op de invloed van nutriënten op de vorming van neuraal weefsel in de embryonale fase en de eerste levensjaren. Vegetarische voeding blijkt geen invloed te hebben op lichamelijke prestaties. Ook in het hoofdstuk over voeding en sport wordt het belang van voeding in dezen gerelativeerd. Dat functionele sportvoedingen op gespannen voet kunnen staan met sportdoping, laat zich raden. De laatste serie hoofdstukken van het boek gaan over de invloed van voeding op het ontstaan van atherosclerose. Allerlei algemene voedingsaanbevelingen, het Mediterrane dieet, de plaats van anti-oxidanten, de inhibitie van enterale cholesterolabsorptie of de invloed van bereidingswijze op gefrituurde producten ten spijt: de boodschap is en blijft zoals neergelegd in de richtlijnen goede voeding. Niet alleen een verlaging van de dagelijkse energetische bijdrage van vet maar met name die van verzadigd vet en transvetzuren heeft een belangrijke preventieve inbreng. Aandacht voor het in voedingskundig opzicht opvoeden van kinderen is wellicht de meest in het oog springende boodschap van het boek.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen