Nieuws

Gezondheid van (niet-westerse) migranten

Gepubliceerd
4 januari 2017
Doelgroep Huisartsen en andere hulpverleners in de huisartsenpraktijk.
Inhoud Een nogal breed uitwaaierende titel, maar in feite gaat het vooral over de gezondheid van, gezondheidsproblemen bij en de zorg voor (niet-westerse) migranten. Daarbij komt ook laaggeletterdheid en sociale kwetsbaarheid aan de orde.
Het boek is opgebouwd uit een algemeen deel over gezondheidsverschillen en determinanten van gezondheid en migratie. Het tweede deel gaat over de zorg ‘in de huisartsenpraktijk’ en in het derde deel komen een groot aantal specifieke onderwerpen als chronische ziekten, kanker, urogenitale problemen en psychische problemen aan de orde. Ook is er aandacht voor somatisch onverklaarde klachten, ziektebeleving en -gedrag.
Er wordt ingezoomd van algemeen naar heel specifiek. Het boek is opgebouwd uit heel veel, vrij korte, hoofdstukken. De grote hoeveelheid auteurs is strak in het gareel gehouden. Ieder hoofdstuk begint met kernboodschappen. Je kunt dus snel en vluchtig lezen, maar ook achtergrondinformatie vinden en je krijgt suggesties voor gebruik van de gegeven informatie in de dagelijkse praktijk. Elk onderwerp wordt verantwoord met een lijst referenties. Er worden ook steeds praktische doorleestips en suggesties voor hulpmiddelen gegeven.
Ik mis een beetje het besef van de ‘wereld van verschil’ die er bestaat tussen de hoogopgeleide en redelijk tot zeer goedbetaalde hulpverlener en de laagopgeleide en vaak in sociaal-economisch slechte omstandigheden en bestaansonzekerheid levende (niet-westerse) migrant. Migratie geeft een gebrek aan geborgenheid. Dat moet bijna wel tot wantrouwen en communicatieproblemen leiden, of in ieder geval moet daar sterk rekening mee worden gehouden in de omgang. De expats, migranten van meestal ‘westerse’ origine, die ik ook veel in de praktijk tegenkom, hebben zo hun eigen problematiek en gebruiksaanwijzing. Uiteraard komt die migrantencategorie in dit boek niet aan de orde.
De functie van het zeer nadrukkelijke kleurgebruik in de pagina’s en paginaranden en ook de indeling in een inleidend deel ‘een sterke eerste lijn’, een deel over de zorg ‘in de huisartsenpraktijk’ en specifieke onderwerpen onder de paraplu ‘in de spreekkamer’, is me niet duidelijk.
Oordeel Een gedegen en praktijkgericht boek, aan te bevelen voor de (opleidings)praktijk. Iedere huisarts in opleiding moet het in zijn basisbibliotheek hebben.
Douwe de Vries

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen