Nieuws

GGZ-programma's

Gepubliceerd
10 juni 2001

Sinds de jaren tachtig worden overal in de Nederlandse GGZ ‘programma's’ ontwikkeld die meer samenhang moeten brengen in de zorg. Het is echter nog een moeizaam proces. Daarom hebben GGZ Nederland en het Trimbos Instituut een handreiking geschreven voor mensen die zich bezig houden met het ontwikkelen van die programma's. 1 De essentie van zorgprogrammering is dat wordt uitgegaan van de hulpvraag van cliëntengroepen en niet van het reeds aanwezige hulpaanbod. Idealiter omvat een programma al die activiteiten die evidence based tegemoet komen aan de hulpvraag van een bepaalde doelgroep – bijvoorbeeld ouderen met stemmingsstoornissen – in een bepaalde regio. Het blijkt in de praktijk niet eenvoudig om programma's te ontwikkelen waaraan meerdere instellingen een bijdrage leveren. Ook valt het niet mee om de stem van de cliënt een plaats te geven in het geheel. De handreiking zet voor- en nadelen en praktische punten van zorgprogrammering op een rij. Het uitgangspunt – de vraag van cliënten – is belangrijk genoeg om deze ontwikkeling te stimuleren. (BT)

Literatuur

  • 1.De Boer N. Programma's in de GGZ. Utrecht: GGZ Nederland, 2001.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen