Nieuws

Ginkgo bilobavoorkomt cognitieve achteruitgang niet

Gepubliceerd
4 mei 2010

Het gebruik van preparaten met extracten van de Ginkgo biloba is een wereldwijd fenomeen en komt ook voor in Nederland. Ginkgo zou de cognitieve achteruitgang bij voortschrijdende leeftijd kunnen vertragen en Alzheimer kunnen voorkomen. In natuurgeneeswinkels en drogisterijen is het middel te koop. Al eerder toonde een mooie trial aan dat dagelijks gebruik van ginkgopreparaten dementie niet kan voorkomen. Er bleven echter twijfels. Mogelijk zou er wel effect zijn op meer subtiele cognitieve achteruitgang. Recent onderzoek, gepubliceerd in de JAMA, laat ook van deze hypothese weinig heel. In een groot dubbelblind gerandomiseerd multicenter onderzoek met meer dan 3000 patiënten tussen de 72 en 96 jaar werd dagelijks gebruik van ginkgo (2 x 120 mg) vergeleken met placebo. Patiënten die al Alzheimer hadden werden uitgesloten, patiënten met milde cognitieve achteruitgang werden wel geïncludeerd. De gemiddelde follow-upduur was 6,1 jaar. De onderzoekers maten het cognitief functioneren jaarlijks op allerhande manieren. Ze zagen op geen enkele van de gekozen uitkomstmaten verschil tussen beide behandelingen. De conclusie mag dus zijn dat ginkgo niet werkt. Het voorkomt Alzheimer niet, en het vertraagt ook geen langzaam optredende cognitieve achteruitgang. Het schaadt dus misschien niet, maar het baat zeker ook niet. Dat kunt u patiënten die ernaar vragen met gerust hart vertellen. (Henk Schers)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen