Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 5

Jaargang
53

Nieuws

 • Antwoord

  Collega Drion en medeauteurs dank ik voor de reactie op mijn artikel. Omtrent hun verbazing tast ik evenwel volledig in het duister. Ze refereren aan een tweetal artikelen waaruit zou moeten blijken dat het nut van hypertensiebehandeling bij 80-plussers onduidelijk blijft. De auteurs van deze…

 • Uitgevers krijgen het moeilijk

  De kosten voor abonnementen op (medisch-) wetenschappelijke tijdschriften rijzen de pan uit. Eerder berichtten we al dat een aantal Amerikaanse universiteiten een gedeelte van hun bibliotheekbudget gaat gebruiken om open access publiceren te faciliteren. Nu gaat ook de Nederlandse overheid een…

 • Maagdarmbloeding en acetylsalicylzuur: een danse macabre?

  Onderzoekers in Hongkong verrichtten een bijzonder onderzoek. Zij randomiseerden 156 patiënten met een gastro-intestinale bloeding, die tevens acetylsalicylzuur gebruikten in verband met een cardiovasculaire aandoening in het verleden. Alle patiënten ondergingen een endoscopische behandeling en…

 • Monitor borstkanker

  Op www.borstkanker.nl is sinds januari de borstkankermonitor te raadplegen. Deze monitor geeft patiënten en hulpverleners op eenvoudige wijze inzicht in de kwaliteit van door ziekenhuizen geboden zorg en zal over enige maanden ook een overzicht bieden van de ervaringen van patiënten. Zo is het…

 • Behandeling gelokaliseerde prostaatkanker

  Prostaatkanker wordt vaak in een vroeg stadium ontdekt door de prostaatspecifiek antigeen (PSA)-test. Hoewel screening op populatieniveau de ziektespecifieke sterfte verlaagt, is de totale sterfte daaraan niet lager en is onbekend welke mannen er profijt van hebben. Om één sterfgeval aan…

 • Gewenste plaats van overlijden tijdig bespreken

  Ongeveer tweederde van alle patiënten overlijdt niet acuut en niet onverwacht. Het zou de kwaliteit van het levenseinde ten goede komen als bij deze patiënten rekening kan worden gehouden met de gewenste plaats van overlijden. Zijn huisartsen daarvan op de hoogte? In welke mate komen gewenste en…

 • Sputumkleur en bacteriële luchtweginfecties

  Zegt de kleur van sputum iets over de microbiële verwekker van een luchtweginfectie? Die vraag leeft, zowel bij patiënten als bij dokters. Duitse onderzoekers bestudeerden de waarde van opgehoest sputum voor de diagnose bacteriële luchtweginfectie bij acuut hoestende patiënten in de…

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

  Zoals u onderhand wel zult weten, had ik in mijn jeugd drie broertjes en drie zusjes. De aansporende bezoekjes van meneer pastoor hebben aan dat grote aantal zeker bijgedragen. Nu allerlei schandalen vanuit de katholieke kerk naar buiten komen, zou het in theorie niet al te boud zijn om de…

 • Toevoeging LWBM aan ICS is niet effectief bij kinderen met astma

  Context Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen en wordt gekenmerkt door het recidiverend optreden van benauwdheid en piepen. Naast het vermijden van uitlokkende factoren vormt het gebruik van luchtwegmedicatie de basis van de behandeling. Bij incidentele klachten…

 • Kritisch lezen

  Hoe kritisch moet je zijn over onderzoeksverslagen? De wereld is niet eenvoudig in te delen in fantastisch onderzoek en waardeloze projectjes. Over elke publicatie zijn lastige vragen te stellen en een onderzoek is meestal makkelijk af te branden als dat je missie is. Erg vruchtbaar is een…

 • Vitamine D, een nieuw panacee?

  In zijn wat provocerende verslag over een symposium over vitamine D suggereert Wiersma dat de pleidooien voor massale vitamine-D-suppletie achterwege moeten blijven, totdat het nut daarvan in RCT’s is aangetoond. Hij snijdt hiermee een belangwekkende kwestie aan: onder welke voorwaarden kunnen…

 • Is een laag HbA1c een risico in het verkeer?

  Canadese onderzoekers lichtten de dossiers van alle mensen in Ontario, die zich voor beoordeling meldden bij het Canadese equivalent van het Centraal Buro Rijvaardigheid. Indien zij diabetes mellitus bleken te hebben, benaderden ze de behandelend artsen voor nadere informatie. Vervolgens…

 • Vitamine D: het (zon)licht willen zien!

  Het is een misvatting dat wij met gezond eten voldoende vitamine D binnen zouden krijgen, alleen de Eskimo’s lukt dat op een traditioneel dieet met heel veel vette vis. Voldoende zonlichtexpositie is essentieel voor het opbouwen van een goede vitamine-D-status en het succesvol overbruggen van de…

 • HPV-vaccinatie veroorzaakt geen miskramen

  Bij de introductie van de HPV-vaccinatie in Nederland verschenen de meest wilde berichten op internet. Jonge meisjes werden bang gemaakt met van alles en nog wat, onder andere met toekomstige onvruchtbaarheid en miskramen. Hoewel de relatie tussen vaccinatie en zwangerschapsproblematiek nooit kon…

 • Antwoord

  Mijn journaalstukje over de vitamine-D-dag in het Meanderziekenhuis van collega Wielders was bedoeld om te waarschuwen tegen te hoog gespannen verwachtingen op grond van observationeel verkregen statistische verbanden die niet zo heel veel zeggen zolang we geen inzicht in de achterliggende…

 • Ginkgo bilobavoorkomt cognitieve achteruitgang niet

  Het gebruik van preparaten met extracten van de Ginkgo biloba is een wereldwijd fenomeen en komt ook voor in Nederland. Ginkgo zou de cognitieve achteruitgang bij voortschrijdende leeftijd kunnen vertragen en Alzheimer kunnen voorkomen. In natuurgeneeswinkels en drogisterijen is het middel te…

 • HYVET

  Verbaasd lazen wij de conclusie van het commentaar van collega Koopman op het HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial)-onderzoek.1,2 De belangrijkste kanttekeningen van het onderzoek die hij benoemt komen niet overeen met de conclusie die hij trekt, namelijk dat 80-plussers zonder…

 • Huisarts en coaching

  Inschrijving in het (huis)artsenregister is de start van een nieuw leertraject. Vóór de registratie bepalen de eindtermen van een opleiding het leerplan, na de registratie ligt de verantwoordelijkheid bij de dokter zelf. Hij bepaalt zijn eigen leerplan en draagt zorg voor de uitvoering ervan. De…

Wetenschap

 • Verwarring rond scherp instellen DM2

  Op basis van onderzoeksresultaten naar het effect van een scherpe tot zeer scherpe glucoseregulatie bij mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) trekt collega Pleumeekers in het juninummer van Huisarts en Wetenschap het nut van sulfonylureum(SU)-preparaten in twijfel. Daarnaast stelt hij het nut…

 • Telefonische triage op huisartsenposten

  Derkx et al. plaatsen ernstige vraagtekens bij de kwaliteit van telefonische triage op de huisartsenposten. Ze trekken in hun artikel negatieve conclusies, vooral door het hanteren van triagecriteria die afwijken van de NHG-Telefoonwijzer. Dat is ten onrechte. In het onderzoek belden…

 • Gesuperviseerde oefentherapie versus gebruikelijke zorg voor het patellofemorale pijnsyndroom

  Men bepleit zowel oefentherapie als een afwachtende aanpak bij patiënten met het patellofemorale pijnsyndroom. Er is slechts beperkt bewijs voor de effectiviteit van oefentherapie met betrekking tot pijn en tegenstrijdig bewijs met betrekking tot functionele resultaten. …

 • Niet-traumatische knieklachten bij volwassenen: prognose en beleid

  Klachtkarakteristieken zijn de sterkste voorspellers voor persisterende knieklachten na één jaar follow-up. Lichamelijk onderzoek heeft geen toegevoegde waarde voor het voorspellen van de prognose. De klinische ACR-classificatiecriteria voor gonartrose voorspellen het persisteren van…

 • ‘De prognose is minder goed dan de huisarts denkt’

  Het bewegingsapparaat had altijd al Belo’s belangstelling, maar toch berustte haar onderwerpkeuze ook op toeval. ‘Ik wilde graag aiotho worden en dit onderwerp was beschikbaar en sprak me ook aan.’ Het traject dat Belo aflegde was niet geheel gebruikelijk. ‘Normaal gesproken word je meteen al…

 • De relatie tussen positieve communicatiestrategieën en het beloop van alledaagse klachten

  De meeste klachten waarmee een patiënt zijn huisarts bezoekt zijn alledaags, dat wil zeggen niet acuut of chronisch. Positievere communicatiestrategieën kunnen de gezondheid van patiënten wellicht bevorderen. Het geven van een duidelijke uitleg over de oorzaak van de klachten…

 • Het nut van de orale prednisontest bij de behandeling van COPD in de eerste lijn

  COPD is een veelvoorkomend, heterogeen ziektebeeld in de eerste lijn. Er is behoefte aan valide tests om behandelresultaten te kunnen voorspellen. De orale prednisontest onderscheidt een beperkt aantal eerstelijnspatiënten en kan daarbij een klinisch relevant effect van…

Praktijk

 • Knieklachten, COPD en communicatiestrategieën

  In de NHG-Standaard Niet-traumatische knieklachten bij kinderen en adolescenten (2009) wordt het patellofemorale pijnsyndroom besproken. Hierbij wordt gesteld dat er weinig verschil is tussen verschillende oefenprogramma’s en dat verwijzing naar een fysiotherapeut tot de mogelijkheden behoort…

 • Krakkemikkig

  inleiding hoort er ook bij

 • Q-koorts in Nederland: klinisch beeld, diagnostiek en therapie

  In 1937 beschreef E.H. Derrick een koortsende ziekte onder abattoirmedewerkers in Australië die hij Q fever noemde. De Q staat voor ‘query’ (vraag), omdat de verwekker en het ziektebeeld niet bekend waren. Enkele jaren later werd de verwekker op twee plaatsen tegelijk geïsoleerd en beschreven:…

 • Afgeknapt

  Wat nu als je niet meer kunt wat je wilt? Het is makkelijker als je niet meer kunt wat je moet. Tenminste, dan is het makkelijker adviezen te geven. Laat je niet opjagen, zeggen we dan. Jij bepaalt wat je doet en niet een ander. Neem vakantie, leer ‘nee’ zeggen, laat niet over je lopen. Die…