Nieuws

Glasvochtretractie

Gepubliceerd
4 mei 2016
Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches.
Het artikel “Cataractoperatie en het risico op ablatio retinae” van Saris in het decembernummer van H&W geeft verwarring: daar staat dat een patiënt met in de voorgeschiedenis een cataractoperatie bij mouches acuut verwezen moet worden, ook als er alleen mouches zijn.1
Dit strookt niet met de standaard. Er zijn veel mensen die een cataractoperatie hebben ondergaan, ook deze mensen kunnen mouches krijgen en moeten dus acuut doorverwezen worden? Als dat zo is, waarom staat dit niet in de standaard?
Ook in het artikel “Acuut visusverlies” van Ploum en Cals in het januarinummer van H&W staat de verwarrende zin: ‘de oorzaak van een pijnloze, acute visusdaling is meestal een loslating van het glasvocht of retina…’ Als de cursieve tekst dezelfde betekenis heeft als “achtersteglasvochtmembraanloslating” dan is dit niet een oorzaak van acuut visusverlies. Als het verschillende begrippen zijn, waarom staat het woord “glasvochtloslating” niet in de standaard?
P.J. Peet, huisarts in Papendrecht

Antwoord 1

Collega Peet vraagt zich af of een patiënt met mouches voulantes en een cataractoperatie in de voorgeschiedenis met spoed verwezen moet worden naar de oogarts.
Mouches voulantes worden in de NHG-Standaard Visusklachten inderdaad niet genoemd in de tabel alarmsymptomen. Wanneer zij daarentegen plots ontstaan moet dit wel degelijk als alarmsignaal worden opgevat, zeker bij iemand met een hoge myopie of lensextractie. Dit natuurlijk in tegenstelling tot mouches voulantes die langer bestaan. Bij twijfel verdient het de aanbeveling om te overleggen met de dienstdoende oogarts.
Siebrig Saris

Antwoord 2

We bedanken collega Peet voor zijn opmerkzaamheid op deze blinde vlek in ons Spreekuur. Het klopt dat een achtersteglasvochtmembraamloslating op leeftijd als fysiologisch fenomeen mag worden gezien, zoals de NHG-Standaard Visusklachten ook beschrijft. Pas als het zorgt voor een bloeding in het glasvocht of een perifere retinascheur, dan kan er echt acuut visusverlies ontstaan (waarbij het “gordijn” dichtgaat). Zeker in combinatie met persisterende lichtflitsen is verwijzing naar de oogarts aangewezen. Bij Wat moet ik uitleggen stellen we dat bij een (verdenking op een) glasvochtloslating zonder deze alarmsymptomen uitleg gegeven mag worden dat de klachten (vaak mouches) zullen verdwijnen. Bij het indienen van het Spreekuur was de gereviseerde Standaard nog niet verschenen. Het zou beter zijn om in terminologie aan te sluiten bij deze huidige NHG-Standaard en de term glasvochtloslating in ons Spreekuur te vervangen door achtersteglasvochtmembraamloslating. De verwarrende zin dient te worden: ‘De oorzaak van een pijnloze acute visusdaling is meestal een loslating van de retina (eventueel ten gevolge van een achtersteglasvochtmembraamloslating) …’.
Jochen Cals en Luc Ploum

Literatuur

  • 1.Saris de Vries S, Sinnema N. Cataractoperatie en het risico op ablatio retinae. Huisarts Wet 2015;58:651.
  • 2.Ploum L, Cals J. Acuut visusverlies. Huisarts Wet 2016;59:37.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen