Nieuws

Goed nieuws voor auteurs

Gepubliceerd
10 juli 2008

Bijscholen doen we allemaal volop, maar toch dreigt er soms een tekort aan punten te ontstaan. Niet iedereen houdt van een cursus of een avond met een deskundige. Sommigen lezen liever, of nog beter, schrijven zelf. Dat laatste gaat nu worden beloond met nascholingspunten. Een artikel in H&W levert je tien punten op als je de eerste auteur bent en ook alle andere auteurs krijgen nog punten. Ook andere activiteiten die van algemeen nut worden geacht voor de ontwikkeling van ons vak komen overigens voor accreditering in aanmerking. Voor de exacte regeling verwijzen we hier naar de site van de KNMG onder accreditering en nascholing huisartsen. Het komt er kortweg op neer dat je zelf in je persoonlijke dossier in GAIA een verzoek moet indienen en het betreffende artikel moet opsturen naar het College voor Acreditering Huisartsen (CvAH). Concreet betekent de regeling dat je een artikel kunt schrijven voor H&W en daar drie avonden of anderhalve dag nascholingsverplichtingen voor krijgt kwijtgescholden. Het spreekt voor zich dat de punten pas komen als het artikel daadwerkelijk aanvaard is voor publicatie. We verwachten nu een lawine van artikelen. De hoofdredacteur heeft zijn vakantie afgezegd en alle verloven zijn ingetrokken. Kom maar op! (HvW)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen