Wetenschap

Is goede astma-/COPD-zorg mogelijk met niet-optimale spirometrie?

Wie het artikel van Van de Hei leest, raakt misschien ontmoedigd over de diagnostiek van astma en COPD in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Slechts 13% van de spirometrieonderzoeken was kwalitatief van een goed niveau en longartsen en huisartsen verschilden vaak van mening over gestelde diagnoses. Saillant detail is dat de longartsen onderling het nog minder vaak eens waren over de diagnoses.