Nieuws

Gouden Gids voor gehandicapten

Gepubliceerd
10 mei 2005

Dat belooft wat, zo'n aankondiging: ‘hét informatiebestand, dé Michelingids, op het gebied van ziekten, handicaps en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.’ Aldus het persbericht over deze opvolger van de NIZW Encyclopedie. Je mag dan ook wel wat verwachten voor € 735. Door die prijs lijkt de cd-rom geschikter voor grote dienstverlenende organisaties dan voor individuele huisartsen. Het 2ZW Informatiecentrum zegt onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie te bieden, naast adressen van instellingen én informatie over wetgeving op het gebied van zorg, welzijn en handicaps. De medische informatie is gecontroleerd door medisch-wetenschappelijke verenigingen en/of patiëntenverenigingen. De informatie over wet- en regelgeving is gecontroleerd door juristen. De opzet van de cd-rom is helder en functioneel. Er is een uitgebreide zoekfunctie, er zijn veel links naar gerelateerde onderwerpen, en je kan zelf informatie toevoegen of wijzigen. De informatie is vooral gericht op mensen met chronische ziekten en/of beperkingen. Er staat veel informatie op over gezondheid, arbeid, wonen, tijdsbesteding, wetgeving en scholen. Bijvoorbeeld adressen van mytylscholen, de dienstverlening door MEE, of sportmogelijkheden voor doofblinden. Ook zijn er veel literatuurverwijzingen. De medische informatie is uitgebreid, maar men heeft toch wat steken laten vallen. Bij de folders van medisch-wetenschappelijke organisaties vinden we geen NHG-Patiëntenfolders of -brieven. De bronnen zijn eigenlijk beperkt gebleven tot enkele specialistenverenigingen, patiëntenverenigingen en een medisch handboek. De bronnen van de teksten zijn soms onduidelijk of gedateerd, een enkele keer is de gegeven informatie over aandoeningen en/of behandelingen wel erg mager onderbouwd. Bij het ‘KISS-syndroom’ is de tekst onder andere gebaseerd op een artikel uit Ouders van Nu (2001). Bij dit syndroom schijnen baby's (tijdens de bevalling) letsel te hebben opgelopen aan hun nekwervels, waardoor ze slecht drinken, koude voeten hebben, veel huilen en op latere leeftijd heup- en bekkenklachten kunnen krijgen. Het is maar dat u het weet. Een ander voorbeeld is dat mastopathie met stress en verkeerde voeding te maken zou hebben. Een mogelijke behandeling hiervoor blijkt volgens de tekst het gebruik van vochtafdrijvende thee of het weglaten van zuivelproducten; ook fysiotherapie zou helpen. Overigens zijn verreweg de meeste teksten goedgekeurd door de betreffende specialistenverenigingen. Ook is er veel aandacht voor de relatie van aandoeningen en handicaps met wetgeving en het dagelijks leven: na een TIA mag een buschauffeur vijf jaar (!) niet beroepsmatig rijden, zo blijkt uit een link naar informatie over het rijbewijs en het CBR. Afgezien van het geringe evidence-based gehalte van sommige ziektebeschrijvingen, is de ZW-cd een zeer uitgebreid en handzaam naslagwerk, dat echter gezien de prijs niet snel een plek zal krijgen in de (kleine) huisartsenpraktijk. Tip: een groot deel van de geboden informatie is direct toegankelijk via www.kennisring.nl!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen