Nieuws

Grieppandemie

Gepubliceerd
20 mei 2007

Bij dit nummer van H&W is een exemplaar ingesloten van de publieksfolder over grieppandemie. Deze brochure is ontwikkeld door het RIVM en VWS, in samenwerking met het NHG, met name de Redactie Voorlichting. De tekst van de brochure sluit aan op de recent verschenen NHG-Standaard Influenzapandemie (op www.nhg.org). Daarnaast heeft het NHG verschillende materialen ontwikkeld. Zo wordt najaar 2007 een Programma voor Individuele Nascholing (PIN) verspreid onder de PIN-abonnees. Ook verschijnt de NHG-Patiëntenbrief Wereldgriep (grieppandemie), die kan worden meegegeven aan patiënten met vragen over de grieppandemie. Zowel de brochure als de PIN zijn ook te vinden op de NHG-website. Tot slot heeft het NHG een cursus voor huisartsen ontwikkeld over hoe om te gaan met angst en paniek rond de grieppandemie. Alle huisartsen ontvangen nu één exemplaar van de publieksfolder. Op www.postbus51.nl wordt ook een digitale versie gepubliceerd met een verwijzing naar het dossier grieppandemie op www.minvws.nl/grieppandemie. Pas wanneer de actualiteit leidt tot een toegenomen interesse bij het publiek, worden pakketten folders gedistribueerd naar huisartsen, apotheken en GGD’s. (TD)

Pas op het moment dat er een grieppandemie in aantocht is, zullen de ontwikkelde materialen voor huisartsen en het publiek breed worden verspreid via verschillende kanalen, onder andere www.postbus51.nl. (TD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen