Nieuws

Griepvaccinatie bij COPD vermindert late exacerbaties

Gepubliceerd
3 september 2018
COPD is een indicatie voor griepvaccinatie, maar wat is het effect daarvan? Beschikbare trials laten zien dat griepvaccinatie late, griepgerelateerde COPD-exacerbaties vermindert. Bewijs voor het effect op sterfte ontbreekt echter, zo blijkt uit een recente Cochrane-review.
0 reacties

De auteurs hebben de beschikbare vergelijkende onderzoeken samengevat. Zij vonden zes trials met COPD-patiënten (2469 deelnemers) en nog vijf trials met 4281 oudere of kwetsbare patiënten van wie een deel COPD had. Onderzocht waren intramusculaire en intranasale vaccinaties. De trials werden uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Thailand en waren minstens 10 jaar oud.

Vergeleken met placebo verminderde intramusculaire vaccinatie bij COPD het aantal ‘late’ exacerbaties (na drie weken of later) gerelateerd aan het griepvirus (gemiddeld verschil –0,37; 95%-BI –0,64 tot –0,11). Dit werd gemeten in twee onderzoeken (180 deelnemers) en het bewijs is daarom zwak. Lokale bijwerkingen – met name zwelling en roodheid van de injectieplaats – kwamen meer voor bij griepvaccinatie dan bij placebo, maar de bijwerkingen waren mild. Er was geen bewijs voor het optreden van meer vroege exacerbaties ten gevolge van de vaccinatie. Voor vergelijking met sterfte waren de trials te klein. Het had geen effect een intranasale vaccinatie toe te voegen aan een intramusculaire vaccinatie. Deze resultaten komen overeen met observationele onderzoeken.

Kortom, intramusculaire griepvaccinatie vermindert het aantal griepgerelateerde exacerbaties, maar voor het effect op sterfte bestaat nog geen bewijs.

Literatuur

  • Kopsaftis Z, et al P. Influenza vaccine for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database Syst Rev 2018;6:CD002733. Doi: 10.1002/14651858.CD002733.pub3.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen