Nieuws

Grip op griepangst

Gepubliceerd
6 april 2010

Doelgroep Iedereen met interesse in het onderwerp, leken en zorgverleners. Samenvatting In twaalf hoofdstukken en een vraag-antwoordstructuur krijgt de lezer belangrijke informatie over griep in hapklare brokjes opgediend. Vanaf vraag 1 ‘Wat is een virus?’ tot aan vraag 30 ‘Hoe wordt griep behandeld?’ beschrijven de auteurs in heldere taal basale informatie over soorten, gastheren en pathofysiologische gedragingen van humane griep. Na een apart hoofdstuk over vogelgriep en de risico’s hiervan voor de mens, is er ruim aandacht voor de Mexicaanse grieppandemie en het beteugelen van de mogelijke gevolgen hiervan voor mens en maatschappij. De auteurs benoemen het huidige, milde karakter van de griep. Zij zijn dan ook meer bezorgd over een (mogelijk) toekomstige, vernietigende pandemie door hoogpathogene (H5N1) aviaire influenza. De huidige, overweldigende aandacht voor griep grijpen ze dankbaar aan om nu reeds de noodzaak tot meer investeringen in onderzoek, monitoring, maar vooral de tijdige productie en aanschaf van antivirale middelen en (steeds weer aangepaste) influenzavaccinaties uit te dragen aan verantwoordelijken. Daarin slaagt het boek met glans. Onbegrijpelijk echter is het pleidooi om miljoenen antivirale middelen in te kopen en voor te schrijven, terwijl 98% van alle seizoensgriepvirussen van het H1N1-subtype in de VS resistent is tegen oseltamivir. Is rationeel en zeer selectief voorschrijven van antivirale middelen, zoals bij antibiotica, niet te prefereren? Ook het ongenoemd blijven van de, weliswaar zeldzame maar zeer ernstige, neurologische complicaties van de griepvaccinatie is opvallend in een boek dat verder met veel zorgvuldigheid is samengesteld. De auteurs dichten de huisarts in het geheel een belangrijke rol toe in het informeren en vaccineren van patiënten en de zorg en de behandeling van de grieppatiënt. Verder dan deze opsomming komt het echter niet. Het korte hoofdstuk ‘Hoe griep herkennen?’ is helaas meer voor de leek bedoeld (‘Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?’), terwijl het in de praktijk voor huisartsen en praktijkassistentes juist bijzonder lastig is patiënten met een abnormaal beloop van griep én aandoeningen met vaak dezelfde symptomen als griep (pneumonie) te identificeren. Oordeel Dit fraai vormgegeven, informatieve boek is door de heldere taal en vraag-antwoordstructuur bij uitstek een aanrader voor de meer dan gemiddeld geïnteresseerde leek, belanghebbende beleidsmedewerkers in de zorg en leden van – niet meer weg te denken – griepcrisisteams. De huisarts doet er met name goed aan de actualiteit en belangrijke overheidsinformatiesites (zoals RIVM.nl, omissie bij vraag 101 over belangrijke informatiebronnen op internet) nauw te volgen. Rogier Hopstaken De recensent beoordeelde dit boek in het griepseizoen (redactie).

Waardering ***

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen