Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 4

Jaargang
53

Nieuws

 • Perceptie en therapietrouw bij nieuwe astmamedicatie

  Perceptie van gewenste directe werkzaamheid en satisfactie over de snelheid waarmee de werking intreedt bevorderen therapietrouw bij astmamedicatie. Bij het instellen van de onderhoudsmedicatie bij astma kan het (intensief) bevragen van de patiënt over zijn satisfactie dus nuttig zijn om…

 • ‘Op de kop getikt’

  Doelgroep Huisartsen en andere hulpverleners. Patiënten. Inhoud Paulien Bom beschrijft in korte hoofdstukken de gevolgen van haar val. Die gevolgen zijn heftig: verlies van haar werk als consultatiebureauverpleegkundige en veel hardnekkige lichamelijke klachten waarvoor meerdere namen bestaan…

 • Aspirientje na gordelroos?

  Het vermoeden bestaat al lang dat er een relatie is tussen gordelroos en het optreden van een CVA, maar pas onlangs kon dit worden bevestigd. In Taiwan vergeleken onderzoekers 7760 gordelroospatiënten met een cohort van 23.280 op leeftijd, geslacht en medische consumptie gematchte…

 • Dermatologieboeken beide aanwinst voor huisartsenpraktijk

  Doelgroep Beide boeken richten zich in eerste instantie op de praktijk van de huisarts, maar zijn ook geschikt voor alle andere specialisten (in opleiding), studenten en coassistenten. In de huisartsenpraktijk komen huidaandoeningen zeer frequent voor (ze behoren tot de top tien). In de…

 • Vernietiging van dossiers

  Moeten we op 1 april 2010 patiëntendossiers van 15 jaar en ouder vernietigen, zoals de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst voorschrijft? Vijf jaar geleden kwam de Gezondheidsraad hiertegen in het geweer omdat vernietiging grote schade kan toebrengen aan de belangen van de patiënt,…

 • Huisartsen en onderzoek

  Dat dit tijdschrift Huisarts en Wetenschap heet, impliceert dat de huisartsgeneeskunde iets wetenschappelijks heeft maar eigenlijk ook dat huisartsen zelf onderzoek doen. Dat eerste lijkt nogal logisch, maar het tweede is ruim vijftig jaar na de oprichting van het NHG een anachronisme geworden…

 • Grip op griepangst

  Doelgroep Iedereen met interesse in het onderwerp, leken en zorgverleners. Samenvatting In twaalf hoofdstukken en een vraag-antwoordstructuur krijgt de lezer belangrijke informatie over griep in hapklare brokjes opgediend. Vanaf vraag 1 ‘Wat is een virus?’ tot aan vraag 30 ‘Hoe wordt griep…

 • Subfertiliteit

  Subfertiliteit komt veel voor. Naar schatting krijgt uiteindelijk 10 tot 15% van de Nederlandse paren met een kinderwens deze diagnose te horen van een specialist. Precieze cijfers zijn niet bekend, want niet alle paren zoeken medische hulp. De herziene NHG-Standaard Subfertiliteit geeft de…

 • Onomkeerbaar…

  Mijn moeders jongste broer zou het niet best hebben gehad als galg en rad in het strafrecht nog operationeel waren. Het was een bangelijke man, maar een royale inname van alcohol gaf hem soms de moed om wilde dingen te doen. Zo heeft hij eens een optreden van Wim Kan verstoord en moest hij door…

 • Twee miljoen nieren geproefd

  In september 2006 startte de Nierstichting een campagne waarin mensen een gratis testset konden aanvragen om hun urine te testen op macroalbuminurie, de Niercheck. De belangstelling was ongekend: bijna een miljoen Nederlanders vroeg de testset via internet aan, enkele tienduizenden deden dit…

 • Wie betaalt bepaalt (ten dele)

  Op een door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen georganiseerd symposium bespraken deskundigen uit binnen- en buitenland de verhouding tussen met overheidsgeld, met collectebusfondsen-, en met farmaceutisch geld gefinancierd onderzoek. De heersende mening was dat het regelen van…

 • Hardlopers zijn geen doodlopers

  Recentelijk slaagden Franse onderzoekers er met hulp van inwoners van Dijon in een wijdverbreid misverstand recht te zetten. Ruim 3000 vijfenzestigplussers van beiderlei kunne, die vooraf niet bekend waren met ziektes die sterk geassocieerd zijn met een geringere loopsnelheid zoals coronaire…

 • PDS gewoon behandelen met vezels?

  Zolang we klachten diagnosticeren als een syndroom kunnen we niet anders dan symptomatisch behandelen. Als we meer weten over ontstaan, pathofysiologie, beloop en etiologie gaat de weg open naar meer causale behandelingen. Maar zolang dat niet het geval is, worden soms de meest wilde…

 • Thiazidediuretica blijven eerste keus bij hypertensiebehandeling

  Context Bij primaire hypertensie is volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair Risico Management (CVRM) een laaggedoseerd diureticum de eerste keus, waarbij als tweede stap de toevoeging van een bètablokker (metoprolol) wordt geadviseerd. Daarnaast acht de standaard ACE-remmers, angiotensine-II…

 • Peer review

  Wetenschappelijke artikelen in biomedische tijdschriften met een zogenaamde impact factor dienen ‘peer reviewed’ te zijn. Hierbij houden referenten (collega’s) de manuscripten tegen een kritisch licht en voorzien ze van commentaar. De redacteuren nemen deze bevindingen vervolgens mee in de…

Wetenschap

 • Let op zorgwekkende zorgmijders

  Dakloos worden doe je thuis. Dit is niet zomaar een stelling uit een proefschrift! Dit gaat ons als huisartsen in dit land allemaal aan. Preventie van daklozen is vooral het verzorgen van onverzorgde en alleenstaande mannen, zoals blijkt uit dit proefschrift. Wie heeft ze niet op zijn netvlies…

 • ‘Een operatie kan altijd nog!’

  Peters deed gesubsidieerd door het Fonds Alledaagse Ziekten onderzoek naar het effect van corticosteroïdeninjecties op de trigger finger, als deel van de Groningen Hand and Wrist Injection Therapy Trial . Dat onderzoek mondde nu dus uit in een promotie. Vanwaar zijn belangstelling voor dit…

 • Is een gratis zelftest bruikbaar voor screening op albuminurie in de bevolking?

  Het aantal mensen met cardiometabole aandoeningen neemt toe, en daardoor worden vroegtijdige opsporing en preventie steeds belangrijker. Zelftests worden steeds populairder voor het vaststellen van allerlei aandoeningen, maar kunnen ook onnodige angst en kosten veroorzaken. …

 • Voorspellende waarde van screenen

  Nielen et al. spreken in hun artikel over fout-positieve testresultaten. De auteurs verstaan daaronder: de zelftest op albuminurie is afwijkend maar de zelftester heeft (nog) geen nierfalen. Het probleem lijkt (mede) door een leesfout van de zelftester te zijn veroorzaakt, een fout die de…

 • Oplosbare of niet-oplosbare vezels: wat werkt beter bij het prikkelbaredarmsyndroom?

  De toevoeging van vezels aan het dieet wordt in de huisartspraktijk bijna universeel toegepast als middel tegen PDS. De effectiviteit van deze behandeling is tot nog toe onduidelijk, want onvoldoende onderzocht. Oplosbare vezels hebben mogelijk een ander effect op PDS dan niet-oplosbare…

 • Trombose en de pil

  De NHG-Standaard Hormonale anticonceptie adviseert sub-50 pillen. Dit onderzoek onderbouwt die keuze heel nadrukkelijk. De onderzoekers merkten op dat het lagere risico op trombose bij sub-50 pillen wellicht niet zeer groot is in vergelijking met derdegeneratiepillen, maar dat door het…

 • Hoe effectief zijn injecties met corticosteroïden bij hand- en polsklachten?

  Hand- en polsklachten komen in Nederland zeer veel voor en worden meestal behandeld door de huisarts. Een aantal specifieke aandoeningen zijn carpaletunnelsyndroom, trigger finger en tendovaginitis van De Quervain. De behandelmogelijkheden zijn advies en voorlichting (bijvoorbeeld…

Praktijk

 • Leuk

  Veel beroepen zijn zware beroepen, zeggen ze. Verpleegkundigen, leraren, tramchauffeurs in de grote stad. En natuurlijk stukadoors, stratenmakers, ministers en politici. Verder boeren en tuinders, en leidinggevenden van grote organisaties. Jeugdzorg is ook zwaar, en het werk van metselaars,…

 • Navelstaren met Sister Mary Joseph

  De nattende navel bij volwassenen berust veelal op een intertrigineus eczeem, psoriasis inversa of een dermatomycose. Slechts in een beperkt aantal gevallen is er sprake van ernstigere pathologie. Men moet een nattende navel altijd zorgvuldig onderzoeken. Bij een…

 • Bofkont

  Migraine dooft uit naarmate je ouder wordt, maar uitzonderingen zijn er genoeg. Mijn topscoorder is 85 jaar met nog steeds een beetje migraine. Voor vrouwen met migraine is de overgang een onrustige periode. De migraine wordt nogal eens een rommeltje. De aanvallen nemen toe in aantal, ze worden…

 • Slaapstoornissen bij adolescenten

  Slaapproblemen komen bij adolescenten veel voor. Adolescenten of hun ouders melden zich vooral met de gevolgen van slaapgebrek: gebrek aan energie, slaperigheid overdag, stemmingsproblemen of verminderde schoolprestaties. Dan is onderkenning van een mogelijk achterliggend slaapprobleem nodig…

 • Bij de NHG-Standaard Subfertiliteit

  Bij de vrouw wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd, bij de man alleen bij een afwijkende semenanalyse. Het aanvullend onderzoek bestaat uit een semenanalyse in het laboratorium; deze is afwijkend bij azoöspermie en een VCM (volume x concentratie x percentage progressief bewegende spermatozoën)…

 • Urineweginfecties bij kinderen

  Urineweginfecties bij (jonge) kinderen zijn lastig voor de huisarts. Ten eerste is de diagnostiek moeilijker dan bij volwassenen door een gebrek aan specifieke urinewegsymptomen, moeilijkheden bij urineverzameling en frequente contaminatie van urinemonsters. Daarnaast is onduidelijk wat de…

 • Bij de LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

  De LESA is ontwikkeld door verslavingsartsen en huisartsen. De inhoud is gebaseerd op de NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik uit 2005 en de Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van alcohol uit 2009. Bij een op de tien Nederlanders komt problematisch…

 • Kind op recept

  Mijn man en ik wilden graag een gezin. En dat leek zo simpel: stoppen met de pil en daarna zwanger worden. Maar na een paar maanden ‘oefenen’ kreeg ik een voorgevoel dat er iets niet klopte. Pas een jaar later werd actie ondernomen voor de gebruikelijke onderzoeken. Mijn man bleek verminderd…

Richtlijn

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol

  De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Stoornissen in het gebruik van alcohol is opgesteld door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). Het NHG en de VVGN beogen met deze LESA betere zorg…

 • NHG-Standaard Subfertiliteit (tweede herziening)

  Spermaonderzoek en de postcoitumtest in de eigen praktijk worden niet meer aangeraden, omdat ze zelden in de eerste lijn uitgevoerd worden en omdat de kwaliteit van de tests niet gewaarborgd kan worden. Bij de keuze van het beleid (afwachten of verwijzen) is de zwangerschapskans in…