Nieuws

Grote verschillen in palliatieve zorg bij vergevorderde dementie

Date
6 oktober 2021
Er is veel variatie in palliatieve zorg bij mensen met gevorderde dementie, niet in de laatste plaats door nationale en culturele verschillen. In een recent onderzoek vergeleek men dit type zorg in de Verenigde Staten, Israel en Nederland met elkaar. Daarbij lag de focus op verblijfplaats, toegang tot palliatieve zorg en behandeling.