Nieuws

Haio's en wetenschap, een moeilijke combinatie?

Gepubliceerd
10 oktober 2004

Utrechtse promovendi leerde ik de strijdkreet ‘Onderzoek is leuk'. Tim olde Hartman verdient een pluim voor zijn pleidooi voor het belang van wetenschappelijke vorming in de opleiding tot huisarts (H&W 2004;47:362-7). Alle pogingen en mooie woorden ten spijt is het niet gelukt om de beroepsopleiding tot een volwaardige wetenschappelijke opleiding te ontwikkelen. Olde Hartman doorbreekt een taboe door te pleiten voor integratie van de huisartsopleidingen met de onderzoeksafdelingen. Bij mijn afscheid heb ik over de verschotting in ons vakgebied gesproken. Dat was een understatement, maar bij een afscheid passen wijze woorden en geen krasse termen. Ontelbare malen heb ik klinische collega's proberen uit te leggen waarom ik als hoofd van de afdeling niets over de toekomstige generatie huisartsen te vertellen had. De verschotting kent een reeks oorzaken. De huisartseninstituten moesten als ongewenste binnendringers in het facultaire bolwerk hun positie veroveren en hadden te weinig aandacht voor het veld. Hoogleraren hebben zich – in tegenstelling tot onze klinische collega's – maar zelden voor de belangen van de beroepsgroep ingezet. Zelfs de relatie met het NHG was aanvankelijk matig. Regelmatig overleg tussen LHV, NHG en de instituten kwam laat op gang en er was vaak sprake van een machtsstrijd. De afwijkende en betere financiering van de beroepsopleiding vergeleken met het universitaire deel kan aan de verschotting hebben bijgedragen. Dat huisartsen niet in staat werden geacht om onderzoek uit te voeren omdat ze niet over methodologische kennis beschikten, zal aan de beeldvorming dat onderzoek doen moeilijk is, hebben bijgedragen. Inmiddels is dit veranderd; nu domineren epidemiologen. Positief is dat veel huisartsen vrijwel belangeloos aan dataverzameling meewerken. Andere positieve tekenen zijn het Leidsche Rijn Project en de pas opgerichte academische praktijk van het VUMC. Ik denk dat hoogleraren, hoofden en stafleden wat meer durf moeten tonen dan wij hadden: selecteer haio's op belangstelling voor onderzoek, stel hogere eisen aan hen zoals het schrijven van artikelen, refereren en onderwijs geven. Dat maakt je niet geliefd, maar draagt wel bij aan betere en gemotiveerde huisartsen. Het stellen van hogere eisen maakt de opleiding weer tot een uitdaging, bevordert de motivatie en dat zal op den duur juist enthousiaste artsen aantrekken. Als Olde Hartman met andere haio's actie gaat voeren voor een betere integratie van de huisartsenopleidingen met het moederinstituut, doe ik mee, desnoods op krukken.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen