Nieuws

Halfjaarlijkse hypertensiecontrole blijkt voldoende

Gepubliceerd
10 april 2004

Halfjaarlijkse bloeddrukcontroles zijn even effectief als driemaandelijkse controles. Tot die conclusie komt de Hypertension Follow-up Study Group. Die vergeleek in een RCT het effect van zes- en driemaandelijkse bloeddrukcontroles op de gemiddelde bloeddruk, patiënttevredenheid en therapietrouw bij patiënten met hypertensie. Vijftig huisartsen includeerden 609 patiënten tussen de 30 en 74 jaar met essentiële hypertensie die behandeld werden met een of meerdere antihypertensiva. De ene groep (302 patiënten) kreeg eens in de 3 maanden een bloeddrukcontrole door de huisarts, de andere groep (307 patiënten) werd halfjaarlijks gecontroleerd. De patiënten bezochten de huisarts in totaal bijna 11.000 keer gedurende een gemiddelde follow-up van 33,6 maanden. De halfjaarlijkse groep bezocht de huisarts significant minder vaak in vergelijking met de driemaandelijkse groep (respectievelijk 16,2 en 18,8 consulten, p

Literatuur

  • 0.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen