Nieuws

Handboek depressieve stoornissen

Gepubliceerd
1 juni 2017
Doelgroep Dit handboek richt zich op de opleiding en scholing van alle beroepsgroepen die met depressie te maken hebben.
Inhoud Het boek bestaat uit 32 hoofdstukken van ruim zestig vooraanstaande auteurs uit België en Nederland. De depressieve stoornis wordt in ‘alle’ opzichten belicht: epidemiologie, etiologie, diagnostiek, beloop, psychiatrische en somatische comorbiditeit en interventies, waaronder psychotherapie en neurostimulatie.
In afzonderlijke hoofdstukken gaan de auteurs in op ouderen, kinderen, adolescenten, zwangerschap en kraambed, verslaving, seksespecifieke aspecten en cultuur. Het boek richt zich vooral op depressieve stoornissen; depressieve klachten die (nog) niet voldoen aan de DSM-5 criteria komen soms als minor depressie aan de orde.
In het hoofdstuk ‘kortdurende psychologische interventies’ worden de ook in de eerste lijn toegepaste behandelingen, zoals het KOP-model, beschreven.
Het hoofdstuk ‘e-mental health’ beschrijft de huidige ontwikkelingen en schetst een toekomstscenario met veel mogelijkheden voor behandeling. In het hoofdstuk ‘farmacotherapie’ wordt een fraai en kritisch overzicht gegeven van alle antidepressiva en een feitelijke onderbouwing van het beleid in de NHG-Standaard.
In het hoofdstuk over de eerste lijn worden onder andere de diagnostiek, psychologische en medicamenteuze behandelingen duidelijk beschreven. Daarmee wordt de eerste lijn sterk gepositioneerd in het geheel van de ggz. De poh-ggz wordt daarentegen alleen bij de ‘verpleegkundige interventies’ genoemd.
Oordeel Dit fraaie, goed leesbare boekwerk geeft een redelijk volledig en actueel beeld van alle aspecten van depressieve stoornissen; voor de praktiserende huisarts en poh-ggz biedt het geen nieuwe toepasbare informatie. Wel is het een omvangrijk naslagwerk dat voor docenten zeker bruikbaar is.
Richard Starmans

Waardering: • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen