Nieuws

Hart voor vrouwen

Gepubliceerd
10 april 2004

Aan welke ziekte sterven wereldwijd de meeste vrouwen? Met deze vraag opende een redactioneel van The Lancet.1Hartaanvallen en beroertes blijken tweemaal zoveel vrouwelijke slachtoffers te eisen als alle vormen van kanker samen. Vrouwen hebben zelfs een grotere kans om aan hart- en vaatziekten te overlijden dan mannen. Jaarlijks sterven 16,5 miljoen mensen aan deze ziekten, onder wie 8,6 miljoen vrouwen. De meeste van deze sterfgevallen vinden plaats in ontwikkelingslanden en de verwachting is dat tegen 2010 hart- en vaatziekten daar – net als overigens in de Verenigde Staten en Nederland – de belangrijkste doodsoorzaak zullen zijn. Het feit dat men lange tijd bij een hartpatiënt vooral aan een man dacht, heeft tot onderschatting van het probleem bij vrouwen geleid. Zowel artsen als vrouwen zijn zich niet bewust van de risico's. De laatste tijd verschijnt er meer informatie over het thema ‘vrouwen en hartziekten’ en de aandacht van The Lancet staat niet op zichzelf. Women's Health Issues, het officiële orgaan van het Amerikaanse Jacobs Institute of Women's Health, doet in een themanummer verslag van een conferentie over preventie van hart- en vaatziekten.2De Nederlandse Hartstichting heeft in het factsheet Hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen gegevens over de Nederlandse situatie op een rij gezet.3Hoewel de kans op sterfte aan de verschillende hart- en vaatziekten samen voor mannen in elke leeftijdscategorie hoger is dan voor vrouwen, overlijden er meer vrouwen dan mannen aan deze ziekten. Met name beroertes op hogere leeftijd zijn hier debet aan. (TLJ)

Literatuur

  • 0.
  • 0.2 Hayes SN, et al. The Jacobs Institute of Women's Health report on the prevention of heart disease in women: findings and recommendations from the ‘Women and Heart Disease: Putting Prevention into Primary Care’ conference. Women's Health Issues, 2003;13:115-21.
  • 0.3 Hart- en vaatziekten bij mannen en vrouwen, cijfers en feiten. Nederlandse Hartstichting, oktober 2003. Te downloaden via:
  • 0. http://www.hartstichting.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen