Nieuws

Heeft troponinesneltest meerwaarde bij pijn op de borst?

Huisartsen zien geregeld patiënten met pijn op de borst. Het is dan niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of het om een acuut coronair syndroom (ACS) gaat of dat er andere oorzaken aan de pijn ten grondslag liggen. Het POB-HELP-onderzoek moet uitwijzen of een klinische beslisregel in combinatie met een troponinesneltest een cardiale oorzaak van pijn op de borst veilig kan uitsluiten.