Nieuws

Heeft troponinesneltest meerwaarde bij pijn op de borst?

Gepubliceerd
7 april 2022
Huisartsen zien geregeld patiënten met pijn op de borst. Het is dan niet altijd even gemakkelijk om te bepalen of het om een acuut coronair syndroom (ACS) gaat of dat er andere oorzaken aan de pijn ten grondslag liggen. Het POB-HELP-onderzoek moet uitwijzen of een klinische beslisregel in combinatie met een troponinesneltest een cardiale oorzaak van pijn op de borst veilig kan uitsluiten.
2 reacties

Bij pijn op de borst wordt in ongeveer 40% van de gevallen aan een cardiale oorzaak gedacht en is een ACS uiteindelijk in slechts 4 tot 7% de oorzaak van de klachten.12 Het klinisch onderscheid tussen ACS en andere oorzaken is moeilijk te maken, wat tot een groot aantal verwijzingen naar de tweede lijn kan leiden.3

Het Pijn Op de Borst Help (POB-HELP)-onderzoek is een geclusterd, gerandomiseerd onderzoek dat 1500 patiënten zal includeren in 90 huisartsenpraktijken in de regio’s Leiden, Maastricht en Venlo. Huisartsenpraktijken worden gerandomiseerd in een verhouding van 2:1, waarbij de interventiegroep 2 keer zo groot is als de controlegroep. De klinische beslisregel in het onderzoek bestaat uit de Marburg Heart Score (MHS) en een high sensitivity (hs)-troponine-point-of-caretest (POCT).4 De MHS is de enige beslisregel die in de eerste lijn is onderzocht en deze bleek op zichzelf onvoldoende sensitief om een ACS veilig uit te sluiten.56 De toevoeging van een hs-troponine-POCT zou voor extra diagnostische zekerheid kunnen zorgen.7

De primaire uitkomstmaten van het onderzoek zijn het aantal verwijzingen naar de tweede lijn en het aantal terecht niet verwezen patiënten. Daarnaast kijken we naar de kosten en de mate van geruststelling bij patiënten, en retrospectief naar de voorspellende waarde van de MHS. We excluderen patiënten die hemodynamisch instabiel zijn of klinisch een zeer hoge kans op ACS hebben, om vertraging tot behandeling te voorkomen. De resultaten worden in 2025 verwacht. Kijk voor meer informatie op pobhelp.nl of mail naar pobhelp@lumc.nl.

Zwaga N, Van den Bulk S, Bonten T. Heeft troponinesneltest meerwaarde bij pijn op de borst? Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1433-y.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus en een kaderhuisarts spoedzorg in opleiding, betrokken bij het onderzoek.

Literatuur

Reacties (2)

Jan Arie van W… 14 juni 2022

Een interessant concept. Bij patiënten met laag verdachte klachten ‘met een bloedprikje’ en zonder ECG kijken of het misschien het hart is. Als de ‘voor de zekerheid’ diagnostiek een grote vlucht gaat nemen krijgen we wel een ander probleem. Een verhoogd Troponine kan ook best een andere oorzaak hebben…

https://www.ntvg.nl/artikelen/de-betekenis-van-een-verhoogde-troponinewaarde-zonder-acute-ischemische-hartziekte

https://medcraveonline.com/JCCR/a-review-of-cardiac-and-non-cardiac-causes-of-troponin-elevation-and-clinical-relevance-part-ii-non-cardiac-causes.html

Nicole Zwaga 14 juni 2022

Terecht punt, Hoewel het niet de vraagstelling in het onderzoek is zal bij analyse mogelijk ook kunnen blijken dat er vals positieven bij zitten....  maar gezien de veiligheid is de poct bedoeld om uit te sluiten..en dus veilig thuis kan laten...  niet om aan te tonen ..

Verder lezen