Nieuws

Heilig geloof in een jaarlijkse check-up

Gepubliceerd
10 september 2005

Amerikaanse eerstelijnsdokters denken dat een jaarlijkse check-up noodzakelijk is bij patiënten zonder klachten. 1 Bovendien wil tweederde van de patiënten dit ook graag. 2 Dit gaat echter geheel in tegen de landelijke richtlijnen. Dat zijn de opmerkelijke uitkomsten van een groot Amerikaans onderzoek. Eerstelijnsdokters – dat zijn in Amerika internisten, huisartsen en gynaecologen – kregen een vragenlijst toegestuurd. De lijst bestond uit 4 soorten items, te weten: attitude van de dokter, labonderzoek, lichamelijk onderzoek en diagnostische procedures. Van de aangeschreven dokters vulden er 783 (47%) de vragenlijst in. Tweederde (65%) van de dokters dacht dat een jaarlijkse check-up nuttig was. Bijna alle dokters (94%) meenden dat dit de arts-patiëntrelatie ten goede kwam. Velen (88%) bleken bovendien al zo’n jaarlijkse check-up uit te voeren. Meer dan de helft (55%) was het dan ook niet eens met de landelijke richtlijnen die een dergelijke jaarlijkse check-up afraden. En waar gaat het dan om bij zo’n jaarlijks onderzoek? Alle dokters willen dan sowieso een BMI en een bloeddruk meten. Daarnaast wil de helft van de dokters ook een uitstrijkje en een mammografie maken. Als bloedonderzoek stellen ze een lipidenspectrum, een bloedceltelling (Hb, leuko’s en differentiatie), een urineonderzoek en een glucosemeting voor. Uit eerder onderzoek van dezelfde groep bleek al dat tweederde van de patiënten graag een jaarlijkse check-up wil. 2 De eerstelijnsdokters gaan hier dus een heel eind in mee. Toch is er geen enkel bewijs voor het nut van een dergelijke exercitie. Is dit een resultaat van vraaggestuurde zorg? Amerikaanse taferelen denk ik dan. Maar hoe zit het eigenlijk met de opvattingen van de Nederlandse huisarts? (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen