Richtlijn

Jaarlijkse mammografie voor BRCA-mutatiedraagsters 60-75 jaar

In de herziene multidisciplinaire richtlijn borstkanker wordt jaarlijkse controle via de mammapoli geadviseerd voor BRCA-mutatiedraagsters van 60 tot 75 jaar. Nieuw onderzoek laat zien dat bij jaarlijkse mammografische screening het tumorstadium van de gevonden tumoren duidelijk gunstiger is dan wanneer er eens per twee jaar een mammogram wordt gemaakt.
0 reacties

In de vorige versie van de richtlijn was het screeningsadvies voor BRCA-mutatiedraagsters ouder dan 60 om eens per twee jaar een mammografie te laten verrichten. 1 Dit kon plaatsvinden via het bevolkingsonderzoek borstkanker of in het eigen ziekenhuis. Deze aanbeveling is aangepast. 2 Nieuw onderzoek laat zien dat bij jaarlijkse mammografische screening het tumorstadium van de gevonden tumoren duidelijk gunstiger is dan wanneer er eens per twee jaar een mammogram wordt gemaakt. 3 Ook is besloten dat in geval van dicht of zeer dicht borstklierweefsel jaarlijks afwisselend wordt gescreend met mammografie en MRI.

De consequentie van deze aanpassingen is dat voor alle vrouwen tussen de 25 en 75 jaar met een aangetoonde BRCA1- of BRCA2-mutatie die geen dubbelzijdige ablatio hebben ondergaan, jaarlijkse controle via de mammapoli wordt geadviseerd. Het jaarlijkse contact met de controlerend arts in het ziekenhuis wordt niet alleen gebruikt om de uitslagen van de beeldvorming te bespreken, maar ook om andere vragen te beantwoorden en om eventueel lichamelijk onderzoek te verrichten.

Vanaf januari 2018 worden BRCA-mutatiedraagsters zodra ze de leeftijd van 60 jaar bereiken niet meer naar het bevolkingsonderzoek verwezen. Zij worden gescreend op de mammapoli. Op dit moment is er nog een groep mutatiedraagsters (nu in de leeftijd van 60-75 jaar) die tweejaarlijks via het bevolkingsonderzoek of via de huisarts in het ziekenhuis (afdeling radiologie) gescreend worden, terwijl ze eigenlijk jaarlijks via de mammapoli gescreend zouden moeten worden.

Deze naar schatting duizenden BRCA-mutatiedraagsters van 60 jaar en ouder zonder borstkanker of preventieve operatie in de voorgeschiedenis zijn vaak niet meer in beeld bij een mammapoli. Via patiëntenverenigingen wordt geprobeerd om de groep genmutatiedraagsters van 60 jaar en ouder te bereiken. 4

Heeft u zelf een genmutatiedraagster van 60 jaar of ouder in uw praktijk, wijs haar dan op dit aangepaste screeningsadvies en verwijs haar voor jaarlijkse controle naar de mammapoli.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen