Nieuws

Helicobacter en maagkanker

Gepubliceerd
19 oktober 2009

De maagbacterie staat inmiddels een jaar of tien bekend als carcinogeen, maar dit heeft nog niet geleid tot grootscheepse opsporing- en eradicatieprogramma’s. De belangrijkste reden hiervoor is dat er geen bewijs bestaat dat eradicatie van een bacterie die zich in de meeste gevallen al decennialang bij zijn gastheer bevindt, het verhoogde risico op maagkanker verlaagt. Een onderzoeksgroep uit Bologna probeerde met behulp van een degelijke meta-analyse een antwoord op deze vraag te geven. In hun onderzoek betrokken zij de resultaten van bijna 7000 patiënten uit China en Japan, landen met een relatief hoge incidentie van maagkanker. Van de behandelde patiënten kreeg 1,1% maagkanker, van de onbehandelde 1,7%, een gepoold relatief risico van 0,65 (0,43-0,98). De auteurs blijven voorzichtig in hun conclusie dat eradicatie dus het risico op maagkanker verlaagt omdat de onderzoeken met name onder Aziaten zijn verricht; mogelijk zijn die gevoeliger voor het ontstaan van maagkanker. Een grootscheeps programma om de maagbacterie uit te roeien zal zeer kostbaar zijn en weinig opleveren, zeker in onze regionen waar de prevalentie van Helicobacter pylori snel daalt. Anderzijds ondersteunen deze resultaten het advies om de bacterie te eradiceren wanneer hij om welke reden dan ook wordt aangetoond. Otto Quartero

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen