Nieuws

Helpt voorlichting aan patiënten met lagerugpijn en kinesiofobie?

Gepubliceerd
10 oktober 2008

De combinatie van acute lagerugpijn met kinesiofobie (bewegingsangst) is een risicofactor voor langdurig werkverzuim. Een fysiotherapeutische behandeling met een gedragsmatige component is dan ook populair. Of dit bij patiënten die vanwege lagerugpijn thuisblijven daadwerkelijk een positief effect heeft op het aantal dagen werkverzuim is daarom onderzocht door Godges et al. Zij concluderen dat fysiotherapie in combinatie met een gedragsmatige component (training) zorgt voor een significant sneller herstel dan fysiotherapie alleen. De toevoeging van pijnmanagement en voorlichting over fysieke activiteit, zorgde ervoor dat na 45 dagen alle deelnemers uit de interventiegroep weer aan het werk waren, in de controlegroep was dit slechts 67%. Veelbelovende resultaten, zo lijkt het. De kwaliteit van de onderzoeksopzet komt de generaliseerbaarheid van de resultaten echter niet ten goede. Naast de kleine populatie van 34 patiënten en het ontbreken van blindering van zowel de patiënt als de behandelaar zijn er enkele andere kanttekingen bij het onderzoek te plaatsen. De auteurs geven weinig informatie over de patiënten. Over de duur van de klachten en een mogelijk recidiverende aard vermelden ze ook niets. De prognose van patiënten met acute lagerugpijn is gunstig. Bij 75-90% van de patiënten verdwijnt de pijn spontaan binnen vier tot zes weken. Het aantal recidieven daarentegen is met 75% hoog. De onderzoekers keken helaas niet naar de effecten op de lange termijn, terwijl juist deze voor de praktijk interessant zijn. Ten slotte zijn er meerdere factoren gerelateerd aan werkhervatting, zoals economische motieven en plezier in het werk. Deze factoren zijn niet gemeten in dit onderzoek.
Al met al is de meerwaarde van voorlichting en training bij patiënten met lagerugpijn en kinesiofobie in dit onderzoek allerminst aangetoond. (EK)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen