Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 11

Jaargang
51

Nieuws

 • Bewegen helpt, ook tegen boezemfibrilleren

  Bewegen vermindert het risico op ischemische aandoeningen en is daarom een vast onderdeel van de cardiovasculaire risicoadvisering. Of bewegen ook het risico op atriumfibrilleren vermindert, was minder duidelijk omdat forse inspanning, zoals bij jongere sporters, juist leek te leiden tot een…

 • Hoop bij chronisch meniscusletsel

  We weten eigenlijk nog steeds niet zeker of een (partiële) meniscectomie na een meniscusscheur beter is dan afwachten, althans bij geringe klachten. We weten wel dat het geheel of gedeeltelijk ontbreken van een meniscus kan leiden tot beperkingen van het activiteitenniveau en mogelijk artrotische…

 • Steunzolen verkomen en verhelpen rugpijn niet

  Zestig tot 85% van de mensen heeft minstens een keer in het leven rugpijn, die soms behoorlijk invaliderend kan zijn. Goede behandelingen voor rugpijn zijn er haast niet, dus probeert men van alles. Zo ook het gebruik van steunzolen. Steunzolen zouden de schok van elke stap beter resorberen en de…

 • Gij zult bewegen!

  Met het verschijnen van de CBO-Richtlijn Whiplash publiceerde Emil Keuter, een van de neurologen die bij het opstellen van de richtlijn betrokken was, ook een boek over whiplash voor patiënten. In 40 korte hoofdstukjes belicht hij het fenomeen whiplash. In de eerste hoofdstukken staat hij stil…

 • Helpt voorlichting aan patiënten met lagerugpijn en kinesiofobie?

  De combinatie van acute lagerugpijn met kinesiofobie (bewegingsangst) is een risicofactor voor langdurig werkverzuim. Een fysiotherapeutische behandeling met een gedragsmatige component is dan ook populair. Of dit bij patiënten die vanwege lagerugpijn thuisblijven daadwerkelijk een positief…

 • Directe toegankelijkheid fysiotherapie

  Sinds 2006 is fysiotherapie toegankelijk zonder verwijzing. Uit onderzoek van het Landelijk Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ) blijkt dat in 2006 28% van de patiënten gebruikmaakte van de directe toegang fysiotherapie (DTF). Jongeren, hoger opgeleiden, patiënten met kortdurende en/of…

 • Alleen wijzen weten niets zeker

  Voor het eerst sinds jaren zat ik weer eens in de trein. Tegenover mij zat een oude heer die zich duidelijk zat af te vragen of het tegen de regels van de stiltecoupé was om het woord tot mij te richten. De drang om te spreken, won het al snel van de regelskwestie. ‘Tja, ja, we worden oud,’ zei…

 • De hype van wachtlijsten

  Lange wachttijden – vooral voor zelfverkozen chirurgische ingrepen – zijn geen typisch Nederlands probleem. Ze worden aangetroffen in alle landen met een door de overheid gefinancierde gezondheidszorg. De laatste jaren lijkt dat allemaal minder acceptabel te worden en moeten ziekenhuizen inzicht…

 • Hogere geneeskunde

  Ik ben gisternacht uitgegleden op een natte badkamervloer en in een sukkelige poging om op de been te blijven is mijn grote teen gesneuveld. De drempel heeft mijn strekpees doorgesneden, zo wisten ze mij op de eerste hulp te vertellen. Ik kon me de volgende ochtend om 8 uur nuchter melden. Het…

 • 0909… en de teller tikt door

  We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Maar ouder worden heeft ook bijwerkingen. Er gaat van alles mis in je lichaam: de coördinatie neemt af, je kunt niet meer op namen komen, de vitale capaciteit van de longen daalt en je krijgt pijn in de gewrichten. Gelukkig, u raadt het al, kun je…

 • Antidepressiva bij lagerugpijn?

  Urquhart DM, Hoving JL, Assendelft WWJJ, Roland M, Van Tulder MW. Antidepressants for non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008 Issue I. CD001703. DOI: 10.1002/14651858. Achtergrond Antidepressiva worden in de Verenigde Staten gebruikt bij de behandeling van…

 • Golfen niet zonder risico

  Een balletje op je hoofd, pijn aan de elleboog en misschien spit. Dat zullen wel zo ongeveer de blessures zijn die je kunt oplopen bij golfen, dachten we. Niets blijkt minder waar. In de VS kwamen in 3 jaar tijd ruim 48.000 personen op een spoedeisende hulp door een ongeval met het golfkarretje…

 • Lindaan uit de handel

  Lindaan is uit de handel is genomen op grond van de EU-verordening 850/2004 die de bescherming regelt van de gezondheid van mens en milieu tegen persisterende organische verontreinigingen. Omdat lindaan een organische stof is die niet in het milieu wordt afgebroken is de productie, het op de…

Wetenschap

 • Een eenduidige kijk op arm-, nek- en schouderklachten: het CANS-model

  Het CANS-model, een consensusmodel waaraan deskundigen uit 11 beroepsgroepen bijdroegen, biedt een uniforme terminologie en indeling voor klachten van het arm-, nek- en schoudergebied, die de verwarrende term ‘RSI’ overbodig maakt. Het model onderscheidt specifieke en aspecifieke CANS. Tot de…

 • ‘Ik zou graag de standaard Nekklachten schrijven’

  Desgevraagd vertelt Vos hoe hij is gekomen tot de keuze van het onderwerp van zijn onderzoek. ‘Er is nog steeds geen standaard over nekpijn of een whiplash. Daar zijn zo rond ’97 wel plannen voor geweest – en toen heb ik me ook opgegeven voor de standaardenwerkgroep – maar het is nog altijd…

 • Cansloos

  In een Delphi-procedure hebben vertegenwoordigers van elf medische en paramedische beroepsorganisaties een model opgesteld waarin klachten van arm, nek en schouder ingedeeld kunnen worden in specifieke en niet-specifieke klachten (specifieke CANS en niet-specifieke CANS). Onder specifieke CANS…

 • Van prognostische risicofactoren naar interventies-op-maat bij chronische pijn

  Het is alom bekend dat de manier waarop patiënten in een vroeg stadium omgaan met hun pijnklachten, bepalend kan zijn voor het verdere beloop daarvan. Zo is inmiddels in tal van onderzoeken overtuigend bewijs gevonden van specifieke risicofactoren bij een groot aantal chronische pijnaandoeningen…

 • De waarde van anamnese en lichamelijk onderzoek bij het diagnosticeren van traumatisch knieletsel

  Huisartsen zien geregeld patiënten met een trauma van de knie. De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen geeft de huisarts aanbevelingen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van traumatische knieproblemen en maakt hierbij onderscheid tussen extra- en intra-articulair…

 • Het effect van glucosaminesulfaat op de progressie van heupartrose

  Het effect van glucosaminesulfaat bij de behandeling van artrose is omstreden. Een systematische review uit 2005 met twintig onderzoeken kon geen definitieve conclusie trekken. Van de vijftien onderzoeken die glucosamine vergeleken met een placebo was het algehele effect op pijn gemiddeld…

 • Het beloop en de prognose van schouderklachten: verschillen tussen acute en chronische klachten

  Ongeveer de helft van de mensen die de huisarts voor schouderklachten bezoeken heeft na 6 maanden nog steeds klachten. Een grote variatie aan factoren is mogelijk van invloed op het beloop van schouderklachten, maar de resultaten van prognostisch onderzoek zijn voor veel factoren niet…

 • Orale of lokale NSAID’s bij ouderen met chronische knieklachten?

  Wat is het verschil in effect van orale NSAID’s en lokale NSAID’s bij knieklachten bij ouderen? Bij ouderen komen chronische knieklachten veel voor. Huisartsen in Nederland schrijven dan vaak orale NSAID’s voor. In dit Engelse onderzoek wordt aangetoond dat er geen groot verschil in…

 • Oefentherapie is effectief bij een lumbosacraal radiculair syndroom

  Artsen zijn het erover eens dat de behandeling bij LRS in eerste instantie conservatief moet zijn. Wat die conservatieve behandeling precies inhoudt is nog onduidelijk. Patiënten met LRS rapporteren op de langere termijn een beter herstel als zij oefeningen doen onder begeleiding…

Praktijk

 • Herziene NHG-Standaard Schouderklachten

  In de geactualiseerde standaard zijn enkele veranderingen doorgevoerd op het gebied van diagnostiek en behandeling van schouderklachten. Om de huisarts behulpzaam te zijn bij het doorvoeren van de richtlijnen in de praktijk, zijn diverse implementatiematerialen ontwikkeld. Gelijktijdig met…

 • Zweepslag van de kuit

  De zweepslag wordt veroorzaakt door een (gedeeltelijke) ruptuur van de m. gastrocnemius, en wordt ook wel tennis leg of coup de fouet genoemd. Het wordt gekenmerkt door een plotselinge, hevige pijn in de kuit met onvermogen om door te lopen, en treedt meestal op tijdens sport of bij…

NHG richtlijn