NHG Forum

Henk Schers: ‘Creëer je eigen weerstand’

Gepubliceerd
1 januari 2022
Dit interview met Henk Schers, sinds 2 jaar voorzitter van de NHG-Verenigingsraad, is gehouden in het kader van 65 jaar NHG. Schers adviseert namens de leden het NHG-bestuur. Zijn stelling: ‘Samenwerken met andere partijen, maar niet ten koste van onszelf.’
1 reactie

Wie is de voorzitter van de NHG-Verenigingsraad?

Henk Schers: ‘Ik werk 50/50 als huisarts/hoogleraar. Huisarts ben ik in academische praktijk Thermion in Lent. Als hoogleraar Regionale netwerkvorming ben ik vooral bezig met transmurale netwerken in de eerste en tweede lijn, en innovatie daarin. Zoals samenwerking met orthopeden, oncologen, MDL-artsen, en palliatieve zorg. Mijn doel is om door netwerken specialistische expertise dicht bij huis brengen, zodat die echt bij de patiënt terechtkomt. Dat is de toekomst.’

‘Als wetenschapper en huisarts zie ik hoe moeilijk het is om wetenschap naar de praktijk te brengen’

Waarom wilde je voorzitter worden van de Verenigingsraad?

‘Het NHG was na ruim 60 jaar wat geïnstitutionaliseerd geraakt, minder herkenbaar – zeker voor de jongere huisartsen. Huisartsen gebruiken dagelijks NHG-producten, zoals Huisarts en Wetenschap, de NHG-Standaarden, Thuisarts.nl, en het NHG-Formularium via Prescriptor in het HIS. Maar veel huisartsen nemen het NHG tegenwoordig for granted en voelen tegelijkertijd weinig binding met het NHG. Het NHG trekt steeds meer op met de andere huisartsenkoepels, met de medisch specialisten, en met andere beroepsgroepen. Dat is belangrijk voor onze toekomst. Ik ben naast wetenschapper ook huisarts, ik zie dagelijks hoe moeilijk het is om de wetenschap naar de praktijk te brengen. Dus het zijn interessante tijden voor het NHG. Daarom wilde ik voorzitter van de Verenigingsraad worden.’

Is de Verenigingsraad wel de beste plek voor jouw doel?

‘Jazeker. We geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Want als het NHG niet zijn eigen weerstand organiseert, dan gaat onze vereniging ten onder. Er staan besluiten op stapel die veel betekenis hebben voor de leden. Welke kant moet het bijvoorbeeld op met Thuisarts.nl? Maken we dat voor elke burger in Nederland? Moeten we alles doen wat de enthousiaste buitenwereld ermee wil? Of staat dat te ver af van wat de leden willen met Thuisarts.nl? Hoe gebruiken zij het? Daarin kan de Verenigingsraad goed adviseren. Natuurlijk willen huisartsen samenwerken met andere partijen, maar niet ten koste van onszelf.’

Ben je trots op 65 jaar NHG?

‘Absoluut. We zijn een enorm succesvolle vereniging. Zo succesvol, dat we overal voor gevraagd worden. Iedereen wil altijd van alles met het NHG; veel andere zorgpartijen kunnen niet zonder, zoals zorgverzekeraars en VWS. Maar leden denken vaak: schoenmaker, blijf bij je leest. Het NHG is er in de eerste plaats voor de leden: moeten we wel alles willen doen?’

Hoe zie jij de toekomst van het NHG?

‘De Verenigingsraad wil het NHG naar de praktijk brengen, naar de huisartsen. We willen dat meer huisartsen zich verbinden aan het NHG. Iedere huisarts maakt gebruik van de kennis van het NHG, van producten en diensten. Alle huisartsen hebben een NHG-polis, ze zijn allemaal verzekerd van kennis en NHG-producten, maar niet iedereen betaalt ervoor.

De Verenigingsraad zegt ook: moet het NHG wel alle producten blijven maken? Multidisciplinaire richtlijnen, zorgmodules, keuzerichtlijnen: voor wie maken we die eigenlijk? Voor de huisarts, of voor andere partijen die dat van ons vragen? Weten de leden überhaupt dat ze er zijn? Als ik naar het Jaarplan 2022 kijk, denk ik: het is nog steeds heel erg veel. We moeten meer focussen.’

Waar staat het NHG over 10 jaar?

‘Misschien bestaat het NHG dan niet meer en gaan we toe naar 1 landelijke huisartsenorganisatie. Maar wat het NHG doet, blijft zeker bestaan. In een nieuwe organisatie zal de wetenschappelijke afdeling een groot en belangrijk onderdeel vormen. Want wetenschap blijft de basis van de huisartsgeneeskunde. De steeds verder uitdijende wetenschap naar de praktijk van alledag brengen: daar blijven de leden van de Verenigingsraad zich voor inzetten.’

Een uitgebreide versie van dit artikel vindt u op nhg.org/65jaar.

Reacties (1)

Bauke Smit 22 november 2022

mee eens!

De huisarts kan alleen de spilfunctie en regie behouden als het praktijkhouderschap gefaciliteerd wordt!

er zijn voldoende jonge ( waarnemende) dokters. 

dit heeft oa een positieve werking op het invullen van ANW diensten

Oneigenlijke taken ,zoals het maken van jaarverslagen , dienen geweigerd te worden!

Verder lezen