Nieuws

Hervormingen

Gepubliceerd
10 mei 2002

Of de partijen zo vlak voor de verkiezingen een beetje duidelijkheid hebben gegeven over hun plannen met de gezondheidszorg lijkt me niet waarschijnlijk. Dat dokters op verkiesbare plaatsen staan, betekent geenszins dat het allemaal wel goed komt. Integendeel, de zorg is vol met zendelingen die het beter denken te weten en nu de politiek in gaan. Met de meesten die denken een Messias te zijn, loopt het in de geschiedenis niet erg goed af. Zonder enig idealisme kom je in de gezondheidszorg niet ver, 1 maar zonder plannen en geld om die te realiseren kom je nergens. Precies een jaar geleden publiceerde het Amerikaanse Institute of Medicine – vergelijkbaar met de Nederlandse Gezondheidsraad – een uitvoerig rapport over de kloof tussen kwaliteit en werkelijkheid: ‘Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century’. 2 Uitgangspunt is de explosieve kennistoename die er de komende jaren te verwachten is. Goede zorg is veilig, tijdig, effectief en efficiënt, voor alle bevolkingsgroepen van gelijke kwaliteit en vooral gericht op de patiënt, waarbij de normen en waarden van de patiënt richting geven aan alle beslissingen. Het hele rapport benadrukt de noodzaak om patiënten een sturende rol te geven en om hun goede informatie te geven die gebaseerd is op actuele wetenschappelijke kennis. Het is dus een nuttig rapport zowel voor de visieontwikkelaars van onze beroepsgroep als voor de nieuwe politici. (JZ)

De berichten, commentaren en reacties in de rubriek Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van de huisartsgeneeskunde. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhg-nl.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Hans Grundmeijer, Henriëtte van der Horst, Peter Lucassen, Berend Terluin en Joost Zaat.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen