NHG richtlijn

Herziene NHG-Standaard Maagklachten

Date
2 maart 2021
De herziene NHG-Standaard Maagklachten is op hoofdlijnen onveranderd en bevat vooral een aantal praktische aanpassingen. Nieuw is dat de informatie over maagbescherming uit de oude standaard is weergegeven in een aparte richtlijn: de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik. Daarin is er aandacht voor de situaties waarin er geen NSAID wordt gebruikt, maar wel antitrombotica of systemische corticosteroïden.