NHG richtlijn

Herziene NHG-Standaard Schouderklachten: aanpassing terminologie en plaatsbepaling echografie

De NHG-Standaard Schouderklachten is herzien. De NHG-Standaard sluit door een nieuwe indeling in drie typen schouderklachten beter aan bij de terminologie die orthopeden, fysio- en oefentherapeuten gebruiken. Ook is de plaats van echografie verduidelijkt.