NHG forum

Het belang van adequate dossiervorming met het EMD

Gepubliceerd
10 december 2001

Iedere huisarts die de praktijkvoering heeft geautomatiseerd, houdt het elektronisch medisch dossier (EMD) bij. Iedere huisarts doet dat ook op een adequate manier. Maar adequaat betekent in dit geval vaak: adequaat voor deze individuele huisarts zelf. Hoe gestandaardiseerd en consistent de huisartsen als beroepsgroep hun elektronische dossiers bijhouden, zal pas blijken bij gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld als bij een verhuizing van een patiënt diens dossier wordt overgedragen, bij het inzien van elkaars gegevens tijdens de waarneming, of bij het omzetten van gegevens van het ene systeem naar het andere.

Het NHG zoekt werkgroepleden

Het NHG wil een werkgroep in het leven roepen die de eerste helft van 2002 een bijdrage levert aan het formuleren van een richtlijn ‘Adequate dossiervorming met het EMD’. Leidraad daarbij zal zijn wat de beroepsgroep zelf verstaat onder een adequaat dossier (relevante gegevens) en welke afspraken moeten worden gemaakt omtrent plaats en wijze van opslaan van de verschillende soorten gegevens in het EMD.

De concept-richtlijn zal aan referenten worden voorgelegd en worden besproken met vertegenwoordigers van de diverse gebruikersverenigingen. De vertaling naar het WCIA/HIS-Referentiemodel is vervolgens een taak voor het NHG.

De werkgroep zal bestaan uit maximaal acht huisartsen, die elke maand een avondbijeenkomst hebben (in totaal vier tot vijf bijeenkomsten). Elke bijeenkomst zal enig voorbereidend werk vergen. Huisartsen die ervoor voelen om in de werkgroep zitting te nemen, wordt verzocht contact op te nemen met mevrouw Khing Njoo (tel. 030 – 288 17 00 of e-mail aut@nhg-nl.org). De voorkeur van het NHG gaat daarbij uit naar kritische ‘huisdokters’ boven ‘ICT-techneuten’. Ervaring met het werken met een EMD is natuurlijk wel een must.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen