Nieuws

Het e-meedenkconsult levert veel op

Gepubliceerd
6 mei 2020
Velen vragen zich af hoe we de specialistische consultatie kunnen optimaliseren. Is een e-meedenkconsult interne geneeskunde via Zorgdomein misschien een efficiënte en effectieve mogelijkheid? Uit een Nederlands observationeel onderzoek hiernaar bleek dat huisartsen in 80% van de gevallen de zorg konden blijven leveren en er een kostenbesparing van 30% mogelijk was.
0 reacties

De huisarts kon via Zorgdomein de expertise inwinnen van een internist bij een patiëntgerelateerde klinische vraag. Binnen twee dagen kreeg de huisarts antwoord via edifact. De vraag werd beantwoord door een op het deelgebied deskundige internist, de vergoeding voor de specialist was € 60,- per e-meedenkconsult. De universiteit van Maastricht onderzocht in samenwerking met MCC Omnes en Zuyderland Medisch Centrum (Sittard) hoe vaak en met welke vragen huisartsen van deze mogelijkheid gebruikmaakten, en of er na een e-meedenkconsult werd doorverwezen of verwijzing juist werd voorkomen. De onderzoekers keken ook naar de kosten.

Van de in 2017 en 2018 aangevraagde e-meedenkconsulten werden er 1047 geanalyseerd. Gemiddeld maakten huisartsen in deze periode 5 keer gebruik van deze mogelijkheid. De vragen waren redelijk verdeeld over de deelspecialismen hemato-oncologie (23%), nefrologie (21,8%), MDL (16,7%) en algemeen (12,4%). Bij ruim 80% van de e-meedenkconsulten kon de huisarts de zorg blijven leveren. Ruim 8% van de patiënten kwam ondanks het advies binnen 3 maanden toch in de tweede lijn terecht.

Van de patiënten die de huisarts zonder e-meedenkconsult zou hebben verwezen, hoefde 70% uiteindelijk niet te worden verwezen. Een aantal patiënten werd door het e-meedenkconsult juist wel verwezen. Door de inzet van het e-meedenkconsult werd een besparing bereikt van bijna 30% per verwezen patiënt. De vragen hadden veelal betrekking op medicatie, aanvullende diagnostiek, wel of niet verwijzen, en meedenken over differentiaaldiagnostiek.

Het e-meedenkconsult lijkt zeker bij internistische problemen een kansrijke mogelijkheid als digitale overlegstructuur.

Literatuur

  • Muris D, et al. Gebruik van e-meedenkconsulten interne geneeskunde door huisartsen. Ned Tijdschr Geneeskd 2020;164:D3860.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen