Nieuws

Het gras bij de buren

Gepubliceerd
3 april 2023
‘Ik wil NU de dokter spreken!’ Meneer Clemens neemt spoedeisend iets te letterlijk. Hij had al 2 keer naar de spoedlijn gebeld en gevraagd om een spoedvisite voor een corticosteroïdinjectie tegen zijn knieartrose, maar de triagewijzer en mijn volle spreekuur zaten hem niet mee. Daarom legde hij nu bij ons een ‘spoedvisite’ af om verhaal en een injectie te halen. Eenmaal bij onze balie was het niet alleen de knieartrose die opvlamde.
0 reacties
Gijs Baaten redactioneel
© Vincent Boon

In het aprilnummer van H&W geeft Paul Giesen een beschouwing over wat we kunnen leren van ANW-zorg in het buitenland. Is het gras groener bij de buren? Dat valt tegen. In veel Europese landen staat de spoedzorg onder druk en zijn er problemen met de organisatie. Ook elders krijgt de eerste lijn een grotere rol toebedeeld, zoeken patiënten vaker hulp buiten kantooruren en is de ervaren werkdruk onder huisartsen hoog.

Voor de hoge werkdruk tijdens de ANW-uren zocht het NHG met ketenpartners naar oplossingen, bijvoorbeeld door te bepalen wat écht spoed is in de nachtzorg. Daarnaast besteedt het NHG veel aandacht aan de verbetering van de TriageWijzer. Dat helpt, maar niet bij mensen zoals meneer Clemens, die ‘triage-eigenwijzer’ hun probleem meteen opgelost willen zien.

In veel Europese landen staat de spoedzorg onder druk en zijn er problemen met de organisatie

De hoge werkdruk beperkt zich overigens niet alleen tot de ANW-zorg. Dat blijkt uit een samenvattende infographic van het Nivel-rapport ‘De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021’, en uit het eind 2022 gehouden NHG-ledenonderzoek. Beide vindt u ook in dit nummer. Veel huisartsenpraktijken ervaren capaciteitsproblemen en verwachten dat tekorten in de toekomst verder zullen toenemen.

Om de hoge werkdruk te verminderen lijkt het mij zinvol dat wij verder inzetten op samenwerking in de regio. Dan moeten we eveneens monitoren en onderzoeken welke oplossingen effectief zijn voor de verschillende knelpunten. Dat kunt u zelf ook: pak de factsheets uit het Nivelrapport er eens bij en maak een eigen analyse voor de beschreven knelpunten in uw regio. Kijk daarnaast eens naar andere regio’s: hoe doen zij het?

Vindt u dat te omslachtig? Loop dan zoals meneer Clemens binnen bij de praktijken in uw buurt en vraag of u meteen de dokter kunt spreken. Alles voor een strak groen gazonnetje.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen