Gijs Baaten

Miniatuurvoorbeeld

Gijs Baaten is werkzaam als huisarts in Utrecht en als docent bij de Huisartsopleiding Utrecht.

 

Gijs: “Ik ben altijd nieuwsgierig naar de wereld en de mensen om me heen. Ik heb een brede, analytische blik en wil graag begrijpen. Reizen, lezen en filosofie zijn dan ook logische hobby’s.

 

Al sinds mijn geneeskundestudie haal ik veel energie uit het verbinden van praktijk, onderwijs en wetenschap. Ook nu combineer ik patiëntenzorg met uitvoerende en leidinggevende taken in de huisartsopleiding. Na mijn promotieonderzoek naar het vóórkomen en voorkómen van tropische infecties bij reizigers, werkte ik onder andere mee aan het ontwikkelen van de 2 NHG-Standaarden.”

 

Zijn wetenschappelijke vaardigheden en affiniteit voor taal zet Gijs momenteel met plezier in als redactielid van Huisarts & Wetenschap: “Een welkome verbreding en verdieping van het vak!”

Zo blijf ik kritisch op het medisch handelen van mijzelf en mijn (toekomstige) vakgenoten. Voor mij is het een mooie verrijking in een leven lang leren.

Artikelen