Praktijk

Het implementeren van enkelzijdig beeldbellen

Begin 2020 werd de huisartsenzorg door de COVID-19-pandemie sterk ontregeld. Vanwege het besmettingsrisico werden face-to-face consulten in de huisartsenpraktijk zoveel mogelijk beperkt. Om reguliere zorg te kunnen blijven leveren, zij het op afstand, hebben we daarom in onze huisartsenpraktijk met spoed beeldbellen ingevoerd. In dit artikel beschrijven we het implementatietraject: het protocol, de ervaringen van patiënten en huisartsen en onze aanbevelingen voor de toekomst.