Nieuws

Het medisch jaar 2002

Gepubliceerd
10 maart 2003

De redactie heeft een aantal uiteenlopende thema's gekozen en daarover aan deskundigen uit diverse disciplines vragen voorgelegd. Zo ontstonden artikelen over deze thema's met verschillende visies, maar soms ook met overlap. Het eerste onderwerp – de excessief huilende zuigeling – is een veel voorkomend probleem in de huisartsenpraktijk. Vanuit verschillende visies wordt op een praktische en heldere manier dit probleem uitgediept. Een somatische oorzaak is meestal uit te sluiten. In de meerderheid van de gevallen gaat het om oorzaken die liggen in de omgang met de huilende zuigeling. Om adequate hulp te bieden zal de (huis)arts zich moeten verdiepen in de factoren die deze omgang beïnvloeden. Het tweede onderwerp is de implementatie van standaarden en consensus bij artsen en patiënten. Hierbij komt onder andere het aspect van aansprakelijkheid aan de orde in het geval dat een arts niet handelt conform een algemeen aanvaarde richtlijn of standaard. Gezondheidsjurist Gevers komt tot de conclusie dat de arts die naar beste vermogen rekening houdt met te objectiveren contextfactoren, daarvoor niet snel tucht- of civielrechtelijk aansprakelijk is. Andere thema's die worden uitgediept zijn het concept van de schildwachtklier, de voor- en nadelen van screenen op atherosclerose, dwangopname en dwangbehandeling in de psychiatrie en het rijverbod bij gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Door de diversiteit van de onderwerpen en achtergronden die worden besproken, is er altijd een onderwerp dat de lezer aanspreekt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen