Nieuws

Het PreventieConsult Cardiometabool risico

Gepubliceerd
2 maart 2011

Veel huisartsen werken al jaren aan preventie. Met het verschijnen van de NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool (PreventieConsult CMR) kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen nu evidence-based identificeren en zo nodig behandelen. Het PreventieConsult CMR bestaat uit een online risicoschatting, gevolgd door Praktijkconsulten, voor mensen met een verhoogde risicoscore. De risicoschatting bevat vragen over onder meer roken, gewicht en het voorkomen van hart- en vaatziekten en diabetes mellitus in de familie. Wij vroegen ons af hoeveel extra consulten huisartsen kunnen verwachten bij implementatie van het PreventieConsult CMR. Met behulp van prevalentiecijfers van cardiometabole aandoeningen in de huisartsenpraktijk en gegevens over de evaluatie van de pilot implementatie van het PreventieConsult CMR hebben we een schatting gemaakt van het aantal patiënten dat hiervoor in aanmerking komt en van degenen die naar verwachting uiteindelijk op het spreekuur komen.

De omvang van de doelgroep

Het PreventieConsult CMR is bedoeld voor patiënten tussen de 45 en 70 jaar oud zonder een cardiometabole aandoening. Van deze groep heeft 36% één of meerdere cardiometabole aandoeningen; hypertensie, vetstofwisselingsstoornissen en diabetes mellitus komen het meest voor. De resterende 64% komt dus in aanmerking voor de online risicoschatting. De tabel geeft een raming van het aantal patiënten per leeftijdsgroep in een normpraktijk dat in aanmerking komt voor het PreventieConsult CMR. Uitgaande van de leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking (kolom a) zijn er dan 765 patiënten in de leeftijdsgroep van 45 tot 70 jaar (kolom b). Het percentage patiënten zonder een cardiometabole aandoening varieert tussen de 81% (45-49 jaar) en 40% (65-70 jaar) (kolom c). Deze cijfers resulteren uiteindelijk in de volgende schatting: per normpraktijk komen 480 patiënten in aanmerking voor de online risicoschatting (kolom d).

TabelRaming van het aantal patiënten per leeftijdsgroep in een normpraktijk dat in aanmerking komt voor het PreventieConsult cardiome
a % van bevolking in leeftijdsgroep (CBS)b Verwacht aantal patiënten in normpraktijk (n = 2350)c Fractie patiënten niet bekend met aandoening (LINH)*d Verwacht aantal te screenen patiënten(b x c)
45-49 jaar7,81830,81148
50-54 jaar7,11670,70118
55-59 jaar6,51530,6194
60-64 jaar6,41520,5076
65-70 jaar4,71100,4044
Totaal 45-70 jaar32,5765480
* Patiënten zonder een van de volgende ICPC-codes: K74 t/m K79, K82 t/m K84, K86, K87, K89 t/m K92, T90, T93, U88 en U99.

Patiënten op consult

In 2009 startte een pilot van het PreventieConsult CMR in 16 huisartsenpraktijken. Uit de evaluatie van deze pilot kwam naar voren dat bij schriftelijke uitnodiging door de huisarts 33% van de aangeschreven patiënten de risicoschatting invult. Van deze patiënten heeft 63% een verhoogde risicoscore. Op basis van deze percentages valt te verwachten dat van de 480 patiënten die in een normpraktijk (n = 2350 patiënten) in aanmerking komen voor het PreventieConsult CMR, er 160 personen de risicoschatting uitvoeren van wie er 100 een verhoogde risicoscore hebben. Bij een verhoogde risicoschatting wordt de patiënt aangeraden de huisartsenpraktijk te bezoeken voor twee Praktijkconsulten. In de pilotpraktijken bezocht 36% van de patiënten de huisartsenpraktijk naar aanleiding van een verhoogde risicoscore. In een normpraktijk zouden dus 36 patiënten een afspraak maken voor de praktijkconsulten.

Conclusie

Naar schatting komen er in een normpraktijk 480 patiënten in aanmerking voor het PreventieConsult CMR. Op basis van de in de pilot verzamelde gegevens zouden er ongeveer 36 personen met een verhoogde risicoscore op consult komen. Mogelijk kunnen andere methoden van uitnodigen dit aantal beïnvloeden.

De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd met gegevens uit 2009 van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH). LINH maakt gebruik van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers (EPD’s) van deelnemende huisartsen (zie ook www.linh.nl). De gegevens uit LINH zijn gecombineerd met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en resultaten van de Evaluatie pilot PreventieConsult cardiometabool risico, uitgevoerd door NIVEL en LUMC.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen