Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 3

Jaargang
54

Nieuws

 • Glijmiddelen en spermamotiliteit

  Vraagstelling Regelmatig komen stellen met kinderwens op het spreekuur voor preconceptioneel advies. In een onderzoek van Ellington et al. (waaraan 900 stellen met kinderwens meededen) bleek dat 75% van deze stellen vaker te maken had met vaginale droogheid dan gemiddeld, mogelijk door de…

 • De AED het ziekenhuis uit!

  Amerikaanse onderzoekers volgden 11.695 patiënten met een hartstilstand in 204 verschillende ziekenhuizen tussen 2000 en 2008. Het aanbrengen van de plakkers en het wachten op de analyse kostte 46 tot 52 seconden. Dit leidde tot onderbrekingen van de massage in de eerste cruciale minuten van de…

 • Geen consensus over het effectiefste antibioticum bij cellulitis en erysipelas

  Context Cellulitis en erysipelas zijn veelvoorkomende bacteriële huidinfecties. Naast lokale pijn en zwelling komen koorts en malaise vaak voor, maar ernstige complicaties als sepsis en fasciitis necroticans zijn zeldzaam. De oppervlakkige infectie bij erysipelas en de diepere infectie bij…

 • Nasale introspectie

  Wereldwijd is de toenemende resistentie van micro-organismen voor antibiotica een probleem, met als bekendste voorbeeld S. Aureus. Maar zijn huisartsen misschien ook zelf verspreider van de (al dan niet resistente) bacterie? Tijdens het NHG-Congres in 2006 (Den Haag, thema ‘Tussen toen en…

 • Een beetje vreemd…

  Anne H. gaat bij verschillende huisartsopleiders langs. Waar zal ze haar opleiding beginnen? In de stad of daarbuiten? Terwijl ik met één hand door de bocht draai en met de andere de laatste rolo uit het rolletje friemel, verschijnt tussen de weilanden eindelijk een blauw bord met witte…

 • Kansen, bedreigingen en koudwatervrees

  Telezorg zal onontkoombaar de verhoudingen en de rolverdeling tussen patiënten, hulpverleners en mantelzorgers doen veranderen. In Ver weg en toch dichtbij ? beschrijft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de ethische vragen die dit met zich meebrengt. Vermoedelijk zullen patiënten en…

 • Vaccinatie van ouderen tegen influenza

  In het redactioneel over griep in het oktobernummer van H&W wordt opgemerkt dat twijfel aan het nut van vaccinaties desastreuze gevolgen kan hebben voor de acceptatie, en dat de gevolgen daarvan ernstig kunnen zijn. Even later wordt gezegd dat het nut van vaccinaties tegen griep twijfelachtig…

 • Risicotabel diabetes aan vernieuwing toe

  Voor het inschatten van de kans op toekomstige hart- en vaatziekten bij mensen zonder diabetes voldoet de Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) tabel. Voor diabeten is deze test echter ongeschikt en wordt het gebruik van de UKPDS-risicofunctie aanbevolen, zowel internationaal als in de…

 • Antwoord

  Prof.dr. Knottnerus, toenmalig voorzitter van de Gezondheidsraad, neemt in zijn reactie op genuanceerde wijze afstand van de wijdverbreide kritiek op de vaccinatie tegen griep, en in het bijzonder bij de groep gezonde 60-plussers. Hij doet dat met de constatering dat de enige RCT bij deze groep…

 • FTO loont

  De onderzoekers gebruikten 24 indicatoren, gebaseerd op de NHG-Standaarden. Voor de berekeningen gebruikten zij de aflevergegevens van openbare apothekers. Enkele opvallende resultaten: tussen 2006 en 2009 steeg het percentage diabetespatiënten dat werd behandeld met een statine van 62 naar 69%;…

 • Uniek boek over lichamelijk onderzoek

  Doelgroep Primair een studieboek voor studenten geneeskunde en docenten, maar ook bruikbaar als naslagwerk voor praktiserende artsen. Inhoud Met dit boek streven de auteurs zoveel mogelijk uniformiteit na in het onderwijs van het basale lichamelijk onderzoek op de Nederlandse…

 • Het PreventieConsult Cardiometabool risico

  Veel huisartsen werken al jaren aan preventie. Met het verschijnen van de NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool (PreventieConsult CMR) kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen nu evidence-based identificeren en zo nodig behandelen. Het…

 • Miskramen niet te voorkomen door aspirine of nadroparine

  Bij ongeveer 1% (3 of meer eerdere miskramen) tot 5% (2 of meer eerdere miskramen) van vrouwen met een kinderwens is sprake van herhaalde miskramen. Bij de helft van deze vrouwen wordt geen onderliggende oorzaak gevonden. Bij vrouwen met herhaalde miskramen en de stollingsafwijking…

 • Risicopatiënten voor veneuze trombo-embolie in de eerste lijn

  Het risico op een veneuze tromboembolie (VTE) is voor geselecteerde groepen in het ziekenhuis uitgebreid onderzocht en het gebruik van profylactische antistolling staat beschreven in de CBO-richtlijn.1 Onduidelijk is of dezelfde richtlijnen gelden voor patiënten die thuis behandeld worden. Uit…

 • Oogsten

  Het kan verkeren: nog maar elf jaar geleden was systematische preventie in de huisartsenpraktijk discutabel en in dit nummer vindt u de NHG-Standaard PreventieConsult. Verder kijken we naar de oogst van afgelopen jaar; ook die stemt tevreden. ‘Systematische preventie van hart- en vaatziekten…

 • Stomp(zinnig)…

  Vanaf mijn 22ste ben ik 5 (zegge vijf) jaar in psychoanalyse geweest. Nog echt ouderwets zoals Freud het ver voor de oorlog al bedoelde: vijf dagen per week een uur op de divan! De bedoeling was dat ik zo min mogelijk gecensureerd en gecontroleerd zei wat er in mij omging of opkwam. Daar was ik…

 • Doet de dokter ertoe bij rouwen?

  De emeritus hoogleraren Dokter, Prins, Verhagen en hun collega’s Van Amerongen, Aulbers en Braams interviewden 26 nabestaanden. De insteek was het proces van rouwverwerking te bespreken en de invloed van het rouwproces op het dagelijks leven. Een belangrijk thema was de invloed van de zorg op de…

Wetenschap

 • Determinanten van functionele beperkingen bij ouderen

    Pre-existente functionele beperkingen en leeftijd zijn de sterkste voorspellers van toekomstige functionele beperkingen. Eenmaal ontstane functionele beperkingen zijn niet gemakkelijk te beïnvloeden, maar men kan tot op zekere hoogte wel voorkomen dat ze ontstaan. …

 • ‘Het is beter om te voorkomen dat functionele beperkingen ontstaan’

  Gevraagd naar de reden om voor dit onderzoeksonderwerp te kiezen vertelt Taş: ‘Toen ik werd aangenomen voor de opleiding tot huisarts, vroegen ze me meteen of ik ook onderzoek wilde gaan doen. Daar voelde ik wel wat voor, want tijdens mijn basisopleiding had ik het methodologische deel wat…

 • Een elektrocardiogram bij elke patiënt met hypertensie

   Appendix Scheltens.   Hypertensie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling van hypertensie gebeurt op basis van de hoogte van de kans op hart- en vaatziekten. Sommige richtlijnen bevelen aan om een elektrocardiogram te maken bij alle…

 • De invloed van multimorbiditeit op het cognitief functioneren

  De huisarts ziet geregeld patiënten met meer dan één chronische ziekte. Specifieke ziekten kunnen bijdragen aan een achteruitgang van het cognitief functioneren. Het totale aantal ziekten waaraan een persoon lijdt, blijkt niet significant gerelateerd aan een achteruitgang van het…

 • Ondervoeding

  Ondervoeding is een onderbelicht probleem met grote klinische consequenties. Huisartsen registreren ondervoeding nauwelijks als aparte diagnose, waarschijnlijk doordat ze het niet los zien van het onderliggend lijden. Huisartsen moeten vooral bij risicopatiënten bedacht zijn…

Praktijk

 • Zo heb je niets, zo heb je een risico

  De huisarts vroeg of ik wilde meewerken aan een proef en of ik een vragenlijst wilde invullen over mijn gezondheid. Dat was maar een paar minuutjes werk, zei hij, dus daaraan wilde ik best meedoen. Het bleek te gaan om de inschatting van de kans om bepaalde ziekten te krijgen. Samen met de…

 • Bij de NHG-Standaard PreventieConsult

  Voor het PreventieConsult selecteert de huisarts al zijn patiënten van 45 tot 70 jaar bij wie nog geen hart- en vaatziekte, diabetes mellitus type 2 of chronische nierschade is gediagnosticeerd. Binnen deze groep worden alle mannen van 60 jaar en ouder en alle vrouwen van 65 jaar en ouder…

 • Conditie sine qua non in de ouderenzorg

  Als directeur van Humanitas heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk een integrale aanpak is voor mijn clientèle en de bijbehorende familie. Oudere mensen hebben immers vaak meerdere chronische aandoeningen en bevinden zich ook in een fase dat geliefden, vrienden en kennissen…

 • Longembolieën

  Het overlijdensrisico van een longembolie is waarschijnlijk minder groot dan men denkt, maar zeker aanwezig. Longembolie moet altijd in de differentiaaldiagnose staan bij onbegrepen dyspneuklachten, óók bij chronische dyspneuklachten. Bij het lichamelijk onderzoek verdient het…

 • Politiek

  Ik zat laatst naast Theo, onze wijkverpleegkundige, vrijdag 16.45 uur. Na zijn werk vandaag overdag heeft hij het hele weekend dienst. Zijn programma in de wijk loopt tot vanavond 22.30 uur. En ik had hem nodig voor een hoog klysma, vandaag. Daarvoor is een uitvoeringsverzoek nodig, want een…

 • Therapeutische klok

  Pijngeleerden deden een experiment of kort of lang duren van pijn uitmaakt voor de ernst van de pijn. Ze deden proefpersonen pijn en zeiden dat het een minuut zou duren. De proefpersonen moesten zeggen hoe erg de pijn was. De minuut tikte af op een klok met van die grote wijzers. Bij het tweede…

Richtlijn

 • Varenicline voortaan ook bruikbaar bij stoppen met roken

  In de NHG-Standaard Stoppen met roken uit 2007 wordt het gebruik van varenicline nog niet aanbevolen omdat het middel op dat moment alleen was onderzocht bij gezonde proefpersonen en omdat de effecten op de lange termijn nog onduidelijk waren (zie NHG-Standaard Stoppen met roken). In de…