Nieuws

Het vrouwenhart: begeerd en minder miskend

Gepubliceerd
5 oktober 2017
Appelman en Roeters van Lennep beschrijven in twee delen het vrouwenhart. Zij richten zich op professionals werkzaam in de huisartsgeneeskunde, gynaecologie, cardiologie en vasculaire geneeskunde.
Het eerste deel beschrijft hart- en vaatziekten bij vrouwen. De context van de man-vrouwverschillen met aandacht voor sekse en genderverschillen en de epidemiologie zet meteen de noodzaak van aandacht voor het vrouwenhart neer. Het bewijs van de invloed van ‘klassieke’ risicofactoren, zoals roken en diabetes, is nog niet verwerkt in de huidige cardiovasculaire preventierichtlijnen. De invloed van de menstruele cyclus op lipidenwaarden en menopauze op overgewicht is evident. Diabetes mellitus, inactiviteit, migraine, depressie en (acute) stress en auto-immuunziekten komen terug in het cardiovasculaire risicoprofiel. Daarnaast worden vrouwspecifieke risicofactoren onderverdeeld in reproductieve en zwangerschapsgerelateerde risicofactoren. Hoewel er steeds meer onderzoek wordt gedaan bij vrouwen, is er nog steeds een kennisachterstand ten opzichte van mannen over de exacte pathofysiologie van ischemische hartziekten door atherosclerose, coronaire microcirculatie, endotheeldysfunctie en spasmen. Er zijn nog onvoldoende vrouwen die een juiste diagnose en behandeling krijgen. Seksespecifiek onderzoek is nodig, omdat de huidige diagnostiek voor vrouwen tekortschiet en de behandeling van microvasculaire dysfunctie gebaseerd is op onderzoeken bij patiënten met obstructief coronairlijden.
Het tweede deel geeft een leidraad voor management van cardiovasculaire preventie bij vrouwen. Naast adviezen over leefstijlverandering wordt een risicoclassificatie bij vrouwen uiteengezet, zodat na de eerste inschatting met de SCORE-tabel een verdere nuancering van het cardiovasculaire risico kan geschieden met vrouwspecifieke risicofactoren.
Dit handzame boek beschrijft de essentie van het vrouwenhart. Door praktische tips en overzichtelijke tabellen is het een must voor elke vasculaire professional totdat de huidige richtlijnen de vrouwspecifieke aandachtspunten hebben geïmplementeerd. Hoewel minder miskend, is het vrouwenhart nog niet helemaal gekend.
Claudia Lobo

Waardering: • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen