Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 10

Jaargang
60

Nieuws

 • Kwetsbaar? Beter af door samenwerken na ontslag

  Goede nazorg door een multidisciplinair team verlaagt de mortaliteit en het aantal bezoeken aan de eerste hulp zónder opname van kwetsbare patiënten de eerste dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kwam naar voren uit een Canadees onderzoek. Daarin keken onderzoekers onder andere naar de…

 • Verlies kraakbeen door injecties bij knieartrose

  Injecties met corticosteroïden leiden tot meer kraakbeenverlies dan injecties met een zoutoplossing en lijken pijnklachten niet te verminderen. Dat is de conclusie van een recent onderzoek bij patiënten met gevorderde knieartrose. Deze patiënten krijgen…

 • Meer ervaring en minder drukke praktijk leidt tot betere diabeteszorg

  Huisartsen met meer diabetespatiënten scoren beter op kwaliteit van zorg. Dat is de uitkomst van een Canadees onderzoek naar de relatie tussen het aanbod van diabetespatiënten van een huisarts en de uiteindelijke kwaliteit van zorg. Bij chirurgische ziektebeelden was de relatie tussen…

 • Wees alert op kanker bij trombocytose

  Vroege herkenning van kanker in de huisartsenpraktijk kan bijdragen aan een betere overleving. Een verhoogd aantal bloedplaatjes (trombocyten) zou hierbij kunnen helpen. Nieuw onderzoek suggereert dat de huisarts bij trombocytose alert moet zijn op kanker. …

 • Onbekend COPD bestrijden in Afrika

  Tijdens zijn eerste reis naar Afrika raakte Frederik van Gemert in de ban van het land. Samen met zijn vrouw reist hij al 25 jaar naar Afrika, vooral naar plaatsen waar geen andere toerist komt. “In Oeganda nodigde een bewoner ons trots uit om zijn nieuwe hut te bekijken. Ik hield het er geen…

 • Verward in Nederland

  Verward in Nederland richt zich op alle professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is mooi vormgegeven en voorzien van veel verhelderende tabellen en grafieken. Door gebruik te maken van kleur en infographics is het een makkelijk leesbaar boek. Het boek gaat uit van…

 • Met overgewicht meer kans op aangeboren afwijkingen

  Overgewicht van de moeder vergroot de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. Een groot Zweeds onderzoek in geboortestatistieken naar het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij bijna 1,25 miljoen kinderen bevestigt dit verband nog eens…

 • Leerboek psychiatrie

  Voor iedereen die wil leren over de psychiatrie, met name studenten, artsen (in opleiding), psychiaters (in opleiding) en geïnteresseerde huisartsen, passeert in dit boek vrijwel alle wetenschappelijke kennis van de psychiatrie de revue. Deze editie is grondig herschreven, aangepast aan de DSM 5…

 • Onnodige verpleegkundige handelingen op een rij

  Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc hebben een lijst opgesteld van 66 verpleegkundige handelingen waarvan is aangetoond dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Stoppen met deze handelingen zou besparing van tijd en geld opleveren,…

 • Klinische genetica in de oncologie

  Dr. Fred Menko, klinisch geneticus in het Antoni van Leeuwenhoek, schreef ook voor de huisartsenpraktijk een zeer overzichtelijk handboek over klinische genetica in de oncologie. Aan de hand van verschillende ziektebeelden, die soms familiair en soms erfelijk kunnen zijn, gaat de…

 • ‘In de krant stond dat ik die kuur niet hoef af te maken’

  ‘Antibioticakuur afmaken? Onzin,’ kopte de Volkskrant op 27 juli van dit jaar. Een opinieartikel over antibioticakuren uit de BMJ van 26 juli kreeg in binnen- en buitenland veel media-aandacht, vaak met een pakkende kop. Dergelijke berichten worden vaak snel…

 • Het vrouwenhart: begeerd en minder miskend

  Appelman en Roeters van Lennep beschrijven in twee delen het vrouwenhart. Zij richten zich op professionals werkzaam in de huisartsgeneeskunde, gynaecologie, cardiologie en vasculaire geneeskunde. Het eerste deel beschrijft hart- en vaatziekten bij vrouwen. De context van de man…

 • Pijn op de borst?

  De zoon van de heer Kaya belt de spoedlijn. Vader (87 jaar) is niet goed, grijpt naar zijn borst, heeft hartkloppingen, is benauwd en de tabletten onder de tong helpen niet. In de voorgeschiedenis staan een infarct, AF, CVA, veel psychosociale problematiek in familie, communicatieproblemen door…

 • Elektronische sigaret bij stoppen met roken

  Elektronische sigaretten zijn sinds 2006 op de markt. Door verhitting verdampen ze een vloeistof (meestal nicotine, propyleenglycol en glycerol). Het gebruik wordt dan ook vaak ‘dampen’ genoemd. Ze bevatten minder schadelijke stoffen dan gewone sigaretten, maar het is onbekend of ze bruikbaar en…

 • Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg minder effectief dan verwacht

  Gezamenlijke zorg van de eerste en tweede lijn (‘shared care’) bij chronische aandoeningen wordt vaak als oplossing gezien om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden. Een recente Cochrane-review liet echter nauwelijks effecten zien op klinische…

 • Pneumokokkenvaccinatie bij patiënten met COPD

  COPD-patiënten in de Nederlandse huisartsenpraktijk met een matige of ernstige ziektelast zouden pneumokokkenvaccinatie aangeboden moeten krijgen. Uit een Cochrane-review blijkt dat deze vaccinatie bij COPD-patiënten exacerbaties en pneumonieën kan voorkomen. Exacerbaties…

 • Een app bij de behandeling van urine-incontinentie

  In oktober 2016 waren er wereldwijd meer dan 259.000 gezondheidsapps beschikbaar. Een goede evaluatie van deze apps blijft achter. Ook is de kennis over de verwachtingen en ervaringen van patiënten en zorgverleners met betrekking tot het gebruik van…

 • Zelfmeting glucose niet nuttig bij niet-insuline-afhankelijke diabetes

  Zelfcontrole van glucosewaarden is gebruikelijk bij insuline-afhankelijke diabetes. Maar is dit ook nuttig bij patiënten die geen insuline gebruiken? Nieuw onderzoek laat zien dat zelfmonitoring niet leidt tot een beter HbA1c of een betere kwaliteit van…

 • Griepvaccinatie leidt niet tot COPD-exacerbatie

  De NHG-Standaard COPD adviseert om mensen met COPD jaarlijks tegen de griep te vaccineren om zo exacerbaties te voorkomen. We merken echter regelmatig terughoudendheid bij patiënten én artsen uit vrees voor het optreden van een exacerbatie direct na griepvaccinatie. We zochten in de…

 • Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

  Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect en de implementatie-succesfactoren van een integrale groeps…

 • Shared decision making werkt niet bij diabetes

  Shared decision making lijkt veelbelovend voor de begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2. Er is echter geen bewijs dat shared decision making een gunstig effect heeft op het bereiken van de behandelingsdoelen, zo blijkt uit recent onderzoek. …

 • Zelfcontrole van IUD-draadjes niet zinvol

  Het advies aan vrouwen om zelf te controleren of de IUD nog goed zit kent geen wetenschappelijke onderbouwing. Uit de beperkte hoeveelheid literatuur die er wel is lijken extra controles zowel door artsen als patiënten de kans op een vroegtijdige ongemerkte expulsie niet te verminderen. …

 • Complicaties bij korte kuren orale corticosteroïden

  Langdurig gebruik van orale corticosteroïden kan infecties, veneuze trombo-embolie (VTE) en osteoporose veroorzaken. Complicaties bij kortdurend gebruik zijn echter minder vaak onderzocht. Amerikaanse onderzoekers concluderen nu dat ook kortdurend gebruik ( …

Wetenschap

 • Better safe than sorry

  Wat was ik blij toen ik eind november 2015 binnen 48 uur twee keer de ambulance hoorde aankomen. Niet als afwachtende huisarts bij een acute patiënt, maar nu eens zelf als patiënt. Niks beklemmende pijn op de borst, niks uitstraling, niks roken, overgewicht of hoge bloeddruk, maar alleen – in de…

 • Pijn op de borst: huisarts of ambulance?

  Pijn op de borst in de eerste lijn is meestal niet van cardiale origine. Het inzetten van een ambulance bij pijn op de borst blijkt achteraf vaak onnodig. De…

 • De Ziektelastmeter COPD als hulpmiddel in de praktijk

  De Ziektelastmeter COPD is een valide en betrouwbaar instrument dat de ervaren ziektelast snel en overzichtelijk in beeld brengt. De Ziektelastmeter COPD helpt tijdens het consult ziekte-inzicht te geven en in…

 • Kan de diagnose COPD op één spirometrietest berusten?

  Huisartsen stellen de diagnose COPD vaak op basis van één enkele FEV1/FVC-bepaling. De veranderlijkheid van de FEV1/FVC in de tijd is nog nauwelijks onderzocht. …

 • Gezamenlijke eerste- en tweedelijnszorg, te veel onder één noemer?

  De auteurs van de review schuiven verschillende vormen van ‘gezamenlijke zorg’ onder één noemer en vergelijken vervolgens de resultaten. Die vormen van gezamenlijke zorg verschillen echter sterk van elkaar en zijn in verschillende zorgsystemen uitgezet. Dat roept de vraag op of er eigenlijk wel een…

Praktijk

 • Een 16-jarige kickbokser met een effort trombose

  Primaire trombose van de bovenste extremiteit (effort trombose) is een bijzondere vorm van trombose. Effort trombose komt vooral voor bij atletische jonge mensen na repetitieve bewegingen van de arm. …

 • Trombofilie en anticonceptie – meer mogelijk dan gedacht

  Oestrogeenhoudende anticonceptie is gecontra-indiceerd bij patiënten met een veneuze trombose in de voorgeschiedenis en/of een ernstige familiaire trombofilie. Bij een lichte familiaire trombofilie kan men orale…

 • Kennistoets oktober 2017

  a. Van wel obstructie naar geen obstructie b. Van geen obstructief naar wel obstructie c. Beide veranderingen even vaak   a. De COPD Assessment test (klachten COPD) b. De kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg c. De spirometrie-uitslagen   …

 • Rinorroe door een liquorlek bij CPAP

  Heldere rinorroe komt geregeld voor bij CPAP-behandeling en wordt in zeer zeldzame gevallen veroorzaakt door een liquorlek. Aanwijzingen voor een liquorlek zijn: unilaterale rinorroe en toename van de afscheiding…

 • Echografie bij kinderen met buikpijn

  De huisarts kan zelf een abdominale echo uitvoeren en zal dit steeds vaker gaan doen. Echografie is bij kinderen met buikpijn zelden geïndiceerd. Bij minder dan 1%…

 • Cervixcarcinoom komt ook bij jonge vrouwen voor

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker begint bij 30 jaar, maar 7% van de patiënten krijgt de ziekte al eerder. De belangrijkste risicofactor voor een cervixcarcinoom is een chronische hrHPV-infectie. …

 • Herkennen hypoglykemieën bij oudere diabetespatiënten is lastig

  Kwetsbare ouderen met diabetes mellitus type 2 en comorbiditeit worden geregeld overbehandeld. Dit leidt tot ongewenste bijwerkingen, zoals hypoglykemie. Ouderen zijn door een veranderde fysiologie minder goed in…

 • Bloedingsproblemen bij IUD-gebruik

  IUD’s kunnen leiden tot een ongewenst bloedingspatroon; de aspirant-gebruikster dient hierover goed te worden voorgelicht. Behandeling van bloedingsklachten bij IUD’s kan voorkomen dat een zeer effectieve vorm van…