Nieuws

HIS-algoritme nog niet bruikbaar om suïcide te voorspellen

Date
5 januari 2021
Van de mensen die een suïcide(poging) ondernamen, bezocht 93% de huisarts in het jaar dat daaraan voorafging. Predictieve algoritmen, die routinematig vastgelegde HIS-data gebruiken, kunnen ons in de toekomst wellicht helpen om risicopatiënten te identificeren. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt echter dat deze data vooralsnog een te lage positief voorspellende waarde hebben.