Nieuws

Hoe beleeft de parkinsonpatiënt de rol van de huisarts?

Door
Gepubliceerd
21 maart 2017

Voor parkinsonpatiënten is het bijzonder onduidelijk wat de rol van de huisarts is in het gehele ziekteproces. Dat patiënten het moeilijk vinden om zelf het initiatief te nemen, draagt hier mogelijk aan bij. Patiënten geven aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid over de rol van de huisarts.

In een kwalitatief onderzoek (dertien diepte-interviews van 45 minuten met parkinsonpatiënten), werd geanalyseerd in hoeverre de huisarts de richtlijnen van de NHG-Standaarden voor de ziekte van Parkinson volgt en in welke mate behoefte is aan een aanpassing van deze rol.

Patiënten blijken het moeilijk te vinden om zelf het initiatief te nemen bij een bezoek aan de huisarts. Verminderd initiatief is een symptoom dat hoort bij de ziekte van Parkinson. Bij sommige patiënten bestaat het idee dat ze alleen met klachten die niet gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson bij de huisarts terechtkunnen. Hierdoor plannen parkinsonpatiënten minder snel een afspraak in met de huisarts dan ze zouden willen. De behoeften verschillen wel per parkinsonpatiënt als het gaat om de rol van de huisarts. Opvallend is dat veel geïnterviewden behoefte hebben aan duidelijkheid over de rol van de huisarts. Een deel verlangt daarbij ook (meer) een actievere rol van de huisarts. De NHG-Standaard benoemt wel degelijk een rol voor de huisarts bij de zorg voor parkinsonpatiënten. Het is belangrijk dat de huisarts rekening houdt met het aan de ziekte gerelateerde verminderde initiatief en actief bevraagt. Parkinsonpatiënten hebben namelijk behoefte aan bespreekbaarheid van hun ziekte, interesse en goede communicatie vanuit de huisarts.

www.parkinson-vereniging.nl [onderzoeksrapport Marije de Vries De rol van de huisarts vanuit patiëntperspectief] 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen