Nieuws

Hoe gezond is de sauna?

Gepubliceerd
21 mei 2015

Saunabezoekers leven langer, hebben minder kans op acute hartdood of andere fatale hart- en vaatziektes. Zo luidt de conclusie na jarenlang Fins onderzoek naar mannen die regelmatig de sauna bezoeken. Saunabezoek is volgens de onderzoekers een aanbevelenswaardige, gezonde bezigheid.

Het Finse onderzoek is een prospectief cohortonderzoek met een gemiddelde follow-upduur van ruim 19 jaar. De mannen werden ingedeeld op basis van de frequentie van het saunabezoek (1 maal per week, 2-3 maal per week en 4-7 maal per week) en op basis van duur van het bezoek aan de sauna (< 11 minuten, 11-19 minuten, > 19 minuten). Relatieve risico’s werden berekend voor frequentie en duur van het saunabezoek, met het minst frequente aantal bezoeken en de kortste bezoekduur als referentiegroepen. De relatieve risico’s werden gecorrigeerd voor de gebruikelijke cardiovasculaire risicofactoren, aanwezigheid van hart- en vaatziekte en DM II, fitheid en sociaaleconomische status zodat de drie groepen op basis van deze factoren hetzelfde cardiovasculaire risico hebben.

Naarmate de sauna wekelijks vaker werd bezocht nam het risico op alle cardiovasculaire eindpunten af met ongeveer 20% in de groep met 2-3 bezoeken per week tot maximaal 63% voor de mannen die 4-7 keer per week gaan. De totale sterfte was in de groep met de meeste saunabezoeken per week 40% lager dan de groep die maar eenmaal per week naar de sauna ging. De verschillen tussen de groep meest en minst fervente saunabezoekers waren allemaal statistisch significant. Ook de trend die bij een toename van het aantal saunabezoeken een afname van de cardiovasculair mortaliteit liet zien, was statistisch significant. De duur van het sauna bezoek gaf vergelijkbare resultaten te zien.

Omdat het hier om een cohortonderzoek gaat, is het de vraag of het effect van saunabezoek inderdaad zo gunstig is. Echter, de overeenstemming met andere onderzoeken, het doses respons effect en de uitgebreide correctie voor cardiovasculaire risicofactoren rechtvaardigen alleszins de positieve conclusie. Of dit effect ook toepassing is op vrouwen is niet zonder meer te zeggen. Het is ook de vraag of incidenteel saunabezoek voor patiënten met een cardiovasculair verleden op grond hiervan aan te bevelen is. Minimaal eenmaal per week in de sauna is voor de meeste Finnen normaal en lijkt bij te dragen tot een gezonde lifestyle.

Laukkanen T, et al. Association between sauna bathing and fatal cardiovascular and all-cause mortality events. JAMA Intern Med 2015;175:542-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen