Wetenschap

Hoe herkent de huisarts astma en COPD bij patiënten met hardnekkige hoest? Een descriptief onderzoek

Samenvatting

Doel: (1) Vaststellen van de prevalentie van astma en COPD bij patiënten met een hardnekkige hoest. (2) Opstellen van criteria op basis waarvan een uitspraak kan worden gedaan over de aan- of afwezigheid van astma/COPD.
Methode: Wij onderzochten 192 patiënten van 18-75 jaar oud die het spreekuur bezochten wegens hoesten > 14 dagen, en niet eerder bekend waren met astma of COPD. De diagnosen astma of COPD werden gesteld op basis van recidiverende luchtwegklachten, spirometrische bevindingen en een metacholine-provocatietest. Met behulp van logistische regressie werd een scoringsformule ontwikkeld om de diagnose astma of COPD te kunnen stellen aan de hand van alleen anamnese en lichamelijk onderzoek.
Resultaten: In totaal hadden 74 patiënten (39%) astma en 14 (7%) COPD. Op basis van zes symptomen/ kenmerken - piepen of benauwdheid gedurende de laatste 14 dagen, hoesten bij contact met allergenen, een verlengd expirium bij lichamelijk onderzoek, het aantal pakjaren en vrouwelijk geslacht - kon een formule worden opgesteld om de aan- of afwezigheid van astma/ COPD te voorspellen. Met deze formule kon 76% van de patiënten correct worden geclassificeerd.
Conclusie: Bijna de helft van de patiënten met een langdurige hoest heeft astma of COPD. Met een simpele formule kan driekwart van de patiënten correct worden geïdentificeerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen