Nieuws

Hoe houden we de huisarts gezond?

Gepubliceerd
29 juli 2016
Onderzoekers gingen via een systematische review op zoek naar gegevens over de effectiviteit van interventies om psychische narigheid bij huisartsen te voorkomen dan wel hun psychisch welbevinden te bevorderen. Voor goede gezondheidszorg zijn gezonde dokters immers van groot belang. De gezondheid van huisartsen wordt evenwel bedreigd door factoren als groeiende werkdruk, veranderende eisen van externe partijen, onvoldoende tijd om het werk goed te doen, papierwerk en toenemende eisen van patiënten. De werkomstandigheden van huisartsen blijken toenemend pathogeen, terwijl huisartsen toch al een verhoogd risico lopen om psychische problematiek te ontwikkelen, zoals een burnout, depressie of verslaving.
De onderzoekers keken vooral naar interventies die het zoeken van hulp in een vroege fase bevorderden en naar interventies die beschermende factoren op individueel of organisatorisch niveau hielpen ontwikkelen. Voor inclusie in de review moest het onderzoek op zijn minst een controlegroep bevatten en moest het primaire eindpunt gemeten zijn met een gevalideerde vragenlijst voor psychische gezondheid of ziekte zoals de General Health Questionnaire (GHQ).
Uiteindelijk konden vier onderzoeken worden geïncludeerd waaraan 997 huisartsen deelnamen. Twee van de onderzoeken betreffen cognitieve gedragstherapie gericht op de omgang met stress, copingvaardigheden en timemanagement. In het derde onderzoek kregen huisartsen een op de persoon toegesneden bericht gemaild dat was gebaseerd op de bij aanvang afgenomen GHQ. In het bericht ging men in op psychische gezondheidsrisico’s en kreeg de huisarts een zelfhulpadvies. Het laatste onderzoek betrof een op mindfulness gebaseerd programma gericht op zelfbewustzijn en reductie van stressreacties. Alle vier de onderzoeken lieten op de korte termijn positieve effecten zien van de interventie.
De onderzoekers concluderen dat bevordering van bewustzijn voor het eigen welbevinden in het algemeen de mentale gezondheid van huisartsen verbetert. Hierbij moet er specifieke aandacht zijn voor zelfzorg, persoonlijke gezondheid en het bewaken van grenzen.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Murray M,et al. Systematic review of interventions to improve the psychological well-being of general practitioners. BMC FamPract 2016;17(36). DOI: 10.1186/s12875-016-0431-1.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen